Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Przedstawiciele polskich Kościołów w Rzymie

4 lutego 2012 Przedstawiciele polskich Kościołów w Rzymie

Wizyta polskiej delegacji w Federacji Kościołów Protestanckich we Włoszech (fot. PRE)

W związku z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan z wizytą do Rzymu udała się wspólna delegacja Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Konferencji Episkopatu Polski. Podczas pięciodniowego pobytu przedstawiciele polskich Kościołów wzięli udział w audiencji generalnej z papieżem Benedyktem XVI, ekumenicznych nieszporach, a także spotkali się z włoskimi gremiami ekumenicznymi.

Delegacja przebywała w Rzymie od 23 do 27 stycznia. W jej skład ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) weszli: ks. Andrzej Gontarek z Kościoła Polskokatolickiego, dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego bp Edward Puślecki, ks. Doroteusz Sawicki z Kościoła Prawosławnego oraz Iga Zalisz z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Konferencję Episkopatu Polski (KEP) reprezentowali ks. Sławomir Pawłowski SAC, Anna i Jacek Sajowie oraz Monika Waluś. Większość tych osób uczestniczyło w przygotowaniach materiałów na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Audiencja generalna z papieżem odbyła się 25 stycznia. Tego samego dnia polska delegacja wzięła udział w rzymskich nieszporach ekumenicznych na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Podczas nieszporów papież powitał przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Konferencji Episkopatu Polski i przypomniał, że to właśnie polscy chrześcijanie opracowali materiały na tegoroczny Tydzień Ekumeniczny. – Chcę im wyrazić moją wdzięczność i życzyć, by podążali drogą pojednania i owocnej współpracy – powiedział Benedykt XVI.

Polska delegacja odwiedziła również kilka instytucji związanych z życiem ekumenicznym Włoch. Podczas wizyty w Federacji Kościołów Protestanckich we Włoszech jej sekretarz generalny ks. Luca Baratto podziękował Polakom za przygotowanie materiałów na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego zdaniem są one szczególnie aktualne w świetle współczesnych kryzysów trapiących świat. Dla Włochów bardzo ciekawym był fakt, że pracowała nad nimi bardzo zróżnicowana wyznaniowo grupa.

Polska delegacja zapoznała się z sytuacją Kościołów protestanckich we Włoszech, które – podobnie jak w Polsce – są Kościołami mniejszościowymi. Ks. Sławomir Pawłowski zwrócił uwagę, że włoski dokument na temat małżeństw mieszanych wyznaniowo był inspiracją dla polskiej komisji pracującej nad takim dokumentem. Rozmawiano również o migracjach. Do Włoch w ostatnim czasie przybyło bardzo wielu imigrantów wyznania prawosławnego.

Reprezentanci polskich Kościołów złożyli też wizytę w Towarzystwie Biblijnym we Włoszech. O jego działalności opowiadał sekretarz generalny dr Valdo Bertalot. We Włoszech Towarzystwo Biblijne prowadzone jest przez protestantów, ale współpracuje z Konferencją Episkopatu Włoch i Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Oferuje bardzo szeroką ofertę wydawniczą, np. albumy z tekstami biblijnymi ilustrowanymi zdjęciami rzymskich dzieł sztuki o tematyce biblijnej.

Delegacja PRE i KEP odwiedziła także siedzibę Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. O jej działalności opowiadał ks. Mark Langham, który wchodził w skład międzynarodowej grupy redakcyjnej przygotowującej wraz z Polakami ostateczną wersję materiałów na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ks. Langham mówił m.in. o prowadzonych przez Radę dialogach ekumenicznych.

mk

Fotorelacja z wizyty polskiej delegacji w Rzymie (fot. PRE, Iga Zalisz)