Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Promocja ekumenicznego przekładu Starego Testamentu

8 października 2008

Nakładem Towarzystwa Biblijnego w Polsce ukazała się pierwsza część ekumenicznego przekładu Starego Testamentu – Księgi Dydaktyczne. Promocja tomu miała miejsce w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Uroczystość odbyła się 8 października. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce, reprezentanci Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, Polskiej Rady Ekumenicznej, bibliści.

Zebranych przywitała Małgorzata Platajs, dyrektor generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Następnie głos zabrali: przewodniczący Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, bp Jerzy z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (w imieniu nieobecnego na uroczystości metropolity Sawy), przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski  bp Tadeusz Pikus, ks. dr Adam Sycz z Kościoła Rzymskokatolickiego (w imieniu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika). Charakterystykę ekumenicznego przekładu Ksiąg Dydaktycznych Starego Testamentu przedstawił zebranym redaktor naukowy tomu ks. dr Mirosław Kiedzik z Kościoła Rzymskokatolickiego. Na koniec głos zabrał dr Lenart de Regt, koordynator ds. tłumaczeń Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych. Wystąpienia były przeplatane czytaniem fragmentów każdej z pięciu ksiąg zawartych w wydanym tomie.

Ekumeniczny przekład Ksiąg Dydaktycznych Starego Testamentu jest efektem kilkuletniej pracy tłumaczy i redaktorów różnych wyznań chrześcijańskich. Tekst został zaakceptowany przez jedenaście Kościołów w Polsce: Rzymskokatolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Reformowany, Ewangelicko-Metodystyczny, Polskokatolicki, Starokatolicki Mariawitów, Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowy, Wspólnotę Kościołów Chrystusowych oraz Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.

Przekład ekumeniczny całego Starego Testamentu zostanie wydany w pięciu tomach: Pięcioksiąg, Księgi Historyczne, Księgi Dydaktyczne, Księgi Prorockie oraz Księgi Deuterokanoniczne. Towarzystwo Biblijne planuje co roku publikować jedną część. Jako pierwszy ukazuje się tom trzeci, zawierający kanoniczne Księgi Dydaktyczne: Księgę Hioba (tłum. dr Marek Ambroży z Kościoła Polskokatolickiego), Psalmy (tłum. ks. dr Alfred Tschirschnitz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), Księgę Przysłów zwaną też Przypowieściami Salomona (tłum. dr Andrzej Kondracki z Kościoła Rzymskokatolickiego), Księgę Koheleta zwaną też Księgą Kaznodziei Salomona bądź Eklezjastesa oraz Pieśń nad Pieśniami (tłum. ks. dr hab. Krzysztof Bardski z Kościoła Rzymskokatolickiego). W 2001 r. Towarzystwo Biblijne wydało ekumeniczny przekład Nowego Testamentu i Psalmów. Obecnie tekst Księgi Psalmów został zredagowany na nowo.

Tłumacze i redaktorzy pracujący nad ekumenicznym przekładem Biblii kierują się

Wytycznymi do współpracy międzywyznaniowej w tłumaczeniu Biblii, opracowanymi wspólnie w 1987 r. przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan oraz Zjednoczone Towarzystwa Biblijne. Podstawą tłumaczenia Starego Testamentu jest tekst hebrajski (wydanie krytyczne

Biblia Hebraica Stuttgartensia, ed. R. Kittel, Stuttgart 1990), zaś naczelną zasadą – wierność oryginałowi.

Tekst przekładu charakteryzuje się współczesną polszczyzną. Tłumacze zrezygnowali z archaizacji języka. Przypisy zawierają jedynie konieczne informacje historyczne, geograficzne, zwyczajowe czy lingwistyczne. Ze względu na międzywyznaniowy charakter przekładu nie umieszczono komentarzy teologicznych, a każda księga została poprzedzona jedynie krótkim wstępem ogólnym.

Pierwsza część ekumenicznego przekładu Starego Testamentu jest rezultatem długoletnich starań Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Przygotowanie tłumaczenia tekstu biblijnego wymaga bowiem dużego zaangażowania licznych specjalistów pracujących na co dzień w innych instytucjach, a także niemałych środków finansowych. Dlatego Towarzystwo Biblijne zdecydowało się na wydawanie Starego Testamentu w tomach. Kolejnym – po Księgach Dydaktycznych – będą Księgi Deuterokanoniczne.

(mk)