Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Priorytety CEC

19 lipca 2009

W czwartym dniu XIII Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) w Lyonie jego uczestnicy zastanawiali się nad priorytetami w pracy organizacji na lata 2009-2015.

Na porannych obradach Zgromadzenia Ogólnego w sobotę, 18 lipca, podsumowane zostały dyskusje na temat wizji przyszłości Konferencji Kościołów Europejskich, jakie się odbywały w małych grupach we wcześniejszych dniach Zgromadzenia. Wyniki tych dyskusji przedstawił ks. Bob Fyffe, sekretarz generalny organizacji Kościoły Razem w Brytanii i Irlandii. – Istnieje pragnienie wyznaczenia bardziej klarownych celów, wspólnych wartości i działań w CEC – mówił ks. Fyffe. Uczestnicy dyskusji w grupach wyrażali też pragnienie szerszej wspólnoty eucharystycznej pomiędzy chrześcijanami różnych tradycji, polepszenia relacji z Kościołem Rzymskokatolickim, Kościołami zielonoświątkowymi i innymi Kościołami, które nie są obecnie członkami CEC, a także połączenia międzynarodowej i międzywyznaniowej działalności CEC z życiem zborowym i parafialnym. Zauważono również, że Europa nie jest już białym kontynentem i chrześcijanie muszą współdziałać z mniejszościami.

Zgodnie z programem Zgromadzenia Ogólnego w Lyonie sobota, 18 lipca, została przeznaczona na omówienie priorytetów w pracy CEC na najbliższe sześć lat. Priorytety te zostały przedyskutowane na piętnastu warsztatach: dialog z instytucjami europejskimi; sprawiedliwość społeczna w Europie; globalizacja; prawa człowieka zaczynają się w Kościele; duchowość; misja; nadzieja na sprawiedliwość: ochrona uchodźców w Europie; nadzieja na jedność: jednoczenie w różnorodności – bycie Kościołem razem z Kościołami imigrantów, czarnoskórych i mniejszości etnicznych; inwestycje pełne wiary – Kościoły i społecznie odpowiedzialne inwestycje; zobowiązanie i zaufanie; dialog i wzmacnianie relacji; spójność i wizja; świadectwo i odpowiedzialność; miejsce CEC w ruchu ekumenicznym; CEC jako platforma dialogu z innymi Kościołami chrześcijańskimi i wspólnotami religijnymi.

Podczas warsztatu o duchowości była okazja do porównania tego, jak różne Kościoły podchodzą do nabożeństwa, liturgii i modlitwy. Uczestnicy warsztatu zostali zapoznani z praktykami liturgicznymi prawosławnych, waldensów, husytów, luteranów i baptystów w Europie. Prof. Reinhold Frieling (luteranin z Niemiec) przekonywał, iż następstwem wspólnej modlitwy musi być misja. Michel Charbonnier z Kościoła Waldensów we Włoszech zauważył, że duchowość ma silny związek z tradycją i kulturą, a wśród mniejszości religijnych bywa budowana na zasadzie opozycji do Kościoła większościowego. Georges Tsetsis z Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola ostrzegał, że tak zwana „otwarta komunia”, praktykowana przez niektóre Kościoły, daje fałszywe wrażenie jedności i postępu w dialogu ekumenicznym. Mimo to, jak stwierdził, wspólna modlitwa jest niezwykle ważna.

źródło: CEC

foto: CEC

______________________

Więcej informacji i materiałów ze Zgromadzenia Ogólnego Konferencji
Kościołów Europejskich można znaleźć na stronie internetowej Zgromadzenia www.assembly.ceceurope.org (dostępna w językach angielskim,  francuskim i niemieckim).