Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Prezydium CEC w Warszawie

9 maja 2010

W Warszawie odbyło się posiedzenie prezydium Konferencji Kościołów Europejskich. Gospodarzem obrad była Polska Rada Ekumeniczna.

Spotkanie miało miejsce od 26 do 27 kwietnia. Dziesięcioosobowe prezydium stanowi egzekutywę czterdziestoosobowego Komitetu Naczelnego Konferencji Kościołów Europejskich (CEC). W skład prezydium wchodzi prezydent tej ekumenicznej organizacji prawosławny Metropolita Francji Emanuel, dwoje wiceprezydentów oraz siedmioro członków Komitetu Naczelnego.

Członkowie prezydium CEC omawiali postęp we wdrażaniu priorytetów działania Komitetu Naczelnego, ustalonych na zeszłorocznym Zgromadzeniu Ogólnym CEC w Lyonie. Prezentując raport ze swojej działalności, p.o. sekretarza generalnego organizacji ks. prof. Viorel Ionita podkreślał konieczność spójności działań we wdrażaniu tych priorytetów.

Omawiano również raport z działalności Wspólnego Komitetu Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Tegoroczne spotkanie Komitetu, na którym dyskutowano problematykę migracji, ks. Ionita określił jako bardzo udane (o spotkaniu pisaliśmy tutaj). Współpraca CEC i CCEE zacieśniła się.

Zaprezentowano także raporty Komisji Kościół i Społeczeństwo, Komisji Kościoły w Dialogu oraz Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie.

Prezydium Konferencji Kościołów Europejskich podczas swojego pobytu w Warszawie spotkało się z prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Metropolita Emanuel w imieniu CEC złożył kondolencje z powodu katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Działalność PRE krótko przedstawił jej prezes abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego. Członkowie obu prezydiów wymienili się informacjami i omówili bieżące sprawy. Odbyło się też przyjęcie, na którym przedstawiciele CEC mogli się spotkać nie tylko z członkami prezydium PRE, ale również z proboszczami warszawskich parafii.

Utworzona w 1959 r. Konferencja Kościołów Europejskich jest wspólnotą 120 Kościołów tradycji anglikańskiej, prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej oraz 40 organizacji stowarzyszonych w całej Europie. Polska Rada Ekumeniczna współpracuje z Konferencją Kościołów Europejskich. Wszystkie Kościoły członkowskie PRE są także członkami CEC.

mk

__________________

Zobacz też: Konferencja Kościołów Europejskich

Spotkanie prezydiów Polskiej Rady Ekumenicznej i Konferencji Kościołów Europejskich w siedzibie PRE

fot. ks. Rüdiger Noll