Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Prezes PRE o myśli Jana Pawła II

20 października 2011

Papież Jan Paweł II podkreślał, jak wiele katolicy korzystali z dorobku innych Kościołów, właściwie pojmował powszechność Kościoła – mówił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz podczas konferencji „Myśl europejska Jana Pawła II”.

Konferencja odbyła się 19 października w warszawskim Belwederze. Wykład wprowadzający wygłosił historyk prof. Jerzy Kłoczowski, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. O integracji Europy w sensie duchowym mówili w dyskusji panelowej prymas-senior abp Henryk Muszyński, rektor Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie ks. prof. Borys Gudziak, dyrektor Instytutu Wydawniczego „Znak” Henryk Woźniakowski oraz o. Maciej Zięba OP.

Konsekwencje polityczne myśli Jana Pawła II dla dzisiejszej Europy omawiali ambasador RP w Watykanie Hanna Suchocka oraz sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Konferencję podsumowali były premier Tadeusz Mazowiecki oraz prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego.

Tadeusz Mazowiecki nawiązał do pragnienia papieża, aby jego rodacy przyczynili się do ożywienia chrześcijańskich korzeni Europy, do wniesienia duchowego wkładu we wspólne dziedzictwo. Zdaniem pierwszego premiera po 1989 r. jest to możliwe pod dwoma warunkami: że będzie to robione nie z pozycji wyższości w stosunku do Europy i nie z pozycji lęku wobec współczesnego świata.

Abp Jeremiasz zwrócił uwagę na holistyczną wizję spraw człowieka i świata w myśli Jana Pawła II, który czuł się obywatelem świata, odpowiedzialnym za świat. Prezesowi PRE bliska jest próba papieża ogarnięcia doświadczenia całej ludzkości, podobna do czegoś, co jest obecne w Piśmie Świętym, które zawiera nie tylko wiarę Izraela, ale także dziedzictwa innych, nie istniejących już kultur, np. Egiptu i Mezopotamii.

Prawosławny hierarcha przypomniał, że Jan Paweł II w encyklikach „Slavorum Apostoli” i „Ut unum sint” podkreślał, jak wiele katolicy korzystali z dorobku innych Kościołów, właściwie pojmował powszechność Kościoła, patrzył z szerokiej perspektywy, nie zawężając jej. Bardzo cenne w dorobku Jana Pawła II było, zdaniem abp. Jeremiasza, akcentowanie wolności człowieka, której celem jest doskonałość, otwarcie na inną osobę, przezwyciężenie egoizmu i konsumpcjonizmu.

Przesłanie, które pozostawił Jan Paweł II, jest bardzo optymistyczne, jego wizja świata jest holistyczna, racjonalna i konsekwentna, pełna miłości do człowieka i zaufania, że Bóg prowadzi nas w historii, poprowadzi również historię Europy – powiedział na koniec prezes PRE.

W konferencji oprócz abp. Jeremiasza udział wzięło również kilkoro innych przedstawicieli Kościołów i organizacji członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej.

Konferencję zorganizowali: Katolicka Agencja Informacyjna, Instytut Tertio Millennio, Laboratorium „Więzi”, Teologia Polityczna, Społeczny Instytut Wydawniczy „ZNAK” oraz „Pressje. Teki Klubu Jagiellońskiego”. Patronat nad konferencją objął prezydent Bronisław Komorowski, który również wziął w niej udział.

opr. na podst. depesz KAI