Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

PRE i Kościoły apelują o pomoc dla Haiti

19 stycznia 2010

Polska Rada Ekumeniczna, Światowa Rada Kościołów, Kościoły w Polsce i na świecie organizują pomoc dla ofiar zeszłotygodniowego trzęsienia ziemi na Haiti.

„W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej zwracam się z apelem i gorącą prośbą, aby podczas tegorocznych nabożeństw ekumenicznych w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, zebrane zostały ofiary na rzecz osób poszkodowanych w tragicznym trzęsieniu ziemi na Haiti. (…) Proszę nie tylko o ofiary, ale także o modlitwę podczas ekumenicznych nabożeństw za wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi na Haiti” – pisze w swym apelu prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego (pełna treść apelu poniżej).

Zebrane ofiary można wpłacać na konto bankowe Polskiej Rady Ekumenicznej PKO S.A. V O/Warszawa nr 76 1240 1066 1111 0000 0005 9112 w terminie do 15 lutego z dopiskiem „Pomoc dla Haiti”.

O pomoc na rzecz ofiar apelują też Kościoły w Polsce.

Abp Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, zwraca się „z gorącym apelem do Kleru, Parafian Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz wszystkich Ludzi Dobrej Woli o włączenie się w ogólnoświatową akcję niesienia pomocy poszkodowanym w trzęsieniu ziemi na Haiti. Każda dobrowolna ofiara, będąca wyrazem chrześcijańskiej miłości i solidarności, może uratować ludzkie istnienie”.

Ofiary można wpłacać na konto Warszawskiej Metropolii Prawosławnej nr 96 1020 1042 0000 8102 0009 6388 z dopiskiem „Haiti”.

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec oraz Prezes Diakonii tego Kościoła bp Ryszard Bogusz zaapelowali do wszystkich diecezji i parafii luterańskich w Polsce o zorganizowanie zbiórki pieniędzy na rzecz Haiti. „Także my, ewangelicy w Polsce, nie możemy pozostać obojętni wobec ogromu nieszczęścia naszych sióstr i braci w tym odległym kraju. Mając w pamięci wezwanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, by nieść pomoc potrzebującym, zwracamy się z apelem o zbiórkę pieniężną na rzecz ofiar tego kataklizmu” – czytamy w apelu podpisanym przez obu biskupów.

Zbiórka ofiar potrwa do 21 lutego i prowadzić ją będą wszystkie parafie luterańskie w całej Polsce. Wpłat na konto Diakonii Kościoła mogą dokonywać również bezpośrednio osoby indywidualne.

Numer konta:

 

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa

Nr konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Z dopiskiem: „Dla ofiar trzęsienia ziemi na Haiti”

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego na czele z przewodniczącym abp. Józefem Michalikiem zwróciło się z apelem o zorganizowanie we wszystkich diecezjach zbiórki pieniędzy na rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Haiti. „Wszystkich ludzi dobrej woli wzywamy do modlitwy i solidarności z ofiarami kataklizmu oraz apelujemy o wspieranie tych, którzy niosą im pomoc” – czytamy w apelu.

Ofiary można wpłacać na konto Caritas Polska: nr 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem „Haiti”.

Caritas oferuje też inną formę ofiary. Można wysłać SMS o treści „POMAGAM” na numer 72052 (koszt 2,44 zł z VAT).

Zbiórkę pieniędzy na rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Haiti ogłosił też Kościół Zielonoświątkowy w Polsce. Wpłaty można dokonywać do 5 lutego na konto:

Kościół Zielonoświątkowy

Naczelna Rada Kościoła:

90 1050 1025 1000 0022 7360 1936

z dopiskiem: „HAITI”

Na świecie

Apele o pomoc i deklaracje solidarności z mieszkańcami Haiti przekazują też przedstawiciele Kościołów na świecie. – W imieniu Kościołów zrzeszonych w Światowej Radzie Kościołów przekazuję kondolencje i wyrazy solidarności z Haitańczykami, którzy po raz kolejny doświadczają wielkiego brzemienia udręki, zniszczenia i śmierci, spowodowanych kataklizmem – powiedział ks. dr Olav Fykse Tveit, który od kilku dni pełni funkcję sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów. – Mieszkańcy Haiti powinni teraz doświadczyć natychmiastowego wsparcia i pomocy ze strony innych – podkreślił, dodając, że w pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi włączy się Action by Churches Together – międzynarodowy alians organizacji charytatywnych związanych z Kościołami zrzeszonymi w Światowej Radzie Kościołów.

O pomoc dla Haiti apelują też m.in. papież Benedykt XVI, Światowa Federacja Luterańska, Światowy Związek Baptystyczny i wiele Kościołów na całym świecie.

************

Apel prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej abp. Jeremiasza

Prośba o pomoc dla Haiti

podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Siostry i Bracia w Chrystusie!

Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło w minionym tygodniu Haiti – jeden z najbiedniejszych krajów półkuli zachodniej. To tragiczne zdarzenie spowodowało ogromne zniszczenia. Blisko 3 miliony ludzi pozostało bez dachu nad głową i podstawowych środków do życia. Liczby ofiar śmiertelnych podawane są w tysiącach. Niemal doszczętnie zniszczone jest centrum stolicy Port-au-Prince.

W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej zwracam się z apelem i gorącą prośbą, aby podczas tegorocznych nabożeństw ekumenicznych w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, zebrane zostały ofiary na rzecz osób poszkodowanych w tragicznym trzęsieniu ziemi na Haiti.

Ofiary można wpłacać na konto bankowe Polskiej Rady Ekumenicznej (PKO S.A. V O/Warszawa nr 76 1240 1066 1111 0000 0005 9112) w terminie do 15 lutego 2010 r., z dopiskiem „Pomoc dla Haiti”.

Proszę nie tylko o ofiary, ale także o modlitwę podczas ekumenicznych nabożeństw za wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi na Haiti. Pragniemy w ten sposób wraz z Kościołami, innymi organizacjami ekumenicznymi w kraju i za granicą, dać wyraz naszej solidarności i pomóc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti.

Arcybiskup Jeremiasz

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej