Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Pozbądźmy się uprzedzeń

19 stycznia 2020 Pozbądźmy się uprzedzeń

Gościnność eucharystyczna mariawitów (fot. Michał Karski)

 

– Nie ma co kryć, że my sami i nasze Kościoły często popadamy w pychę i arogancję tylko dlatego, że nasze własne słowa przesłaniają nam tę jedyną, prawdziwą wspólnotę Kościoła, związaną więzami łaski i wiary, szukającą Boga i jego miłosierdzia nad człowiekiem – powiedział ks. Michał Koktysz podczas nabożeństwa w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które miało miejsce w kościele mariawickim w Warszawie. Wszyscy obecni, bez względu na wyznanie, zostali zaproszeni do sakramentu Eucharystii.

Nabożeństwo odbyło się 18 stycznia. Wzięli w nim udział duchowni i wierni różnych Kościołów chrześcijańskich. Obecni byli m.in. biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) bp M. Karol Babi, dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza, przewodniczący Warszawskiego Oddziału PRE ks. Piotr Gaś (Kościół Ewangelicko-Augsburski), dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Iga Zalisz, emerytowany biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i były prezes PRE ks. Zdzisław Tranda.

Zebranych przywitał proboszcz warszawskiej parafii mariawickiej kapłan M. Dominik Miller. Przypomniał, że w tym roku przypada 20. rocznica podpisania dokumentu ekumenicznego „Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia”. – Ten dokument to namacalny efekt dialogu ekumenicznego – powiedział.

Nabożeństwo przebiegało zgodnie z liturgią mariawickiej mszy św. Kapłan Miller podkreślił, że Kościół Starokatolicki Mariawitów zaprasza wszystkich, bez względu na wyznanie, do sakramentu Eucharystii. W trakcie mszy do komunii oprócz mariawitów przystępowali również przedstawiciele innych wyznań, np. duchowni ewangeliccy.

Kazanie wygłosił ks. Michał Koktysz z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Podkreślił, że jeśli chrześcijanie chcą się pojednać, to muszą pozbyć się uprzedzeń względem siebie. – To jest nasze zadanie na tu i teraz: przestać wreszcie patrzeć na siebie nieufnie, albo, co jeszcze gorsze, z politowaniem, które tylko maskuje pogardę – mówił. Zwracał uwagę, że uprzedzenia są we wszystkich Kościołach – zarówno tradycyjnych, jak i protestanckich. – Nie ma co kryć, że my sami i nasze Kościoły często popadamy w pychę i arogancję tylko dlatego, że nasze własne słowa przesłaniają nam tę jedyną, prawdziwą wspólnotę Kościoła, związaną więzami łaski i wiary, szukającą Boga i jego miłosierdzia nad człowiekiem – przekonywał. Kaznodzieja przytoczył też myśl założycielki mariawityzmu Mateczki Marii Franciszki Kozłowskiej: „Każdy Kościół niech zachowuje zwyczaje, modły i nabożeństwa i niech drugiemu swoich praktyk religijnych nie narzuca. We wszystkim niech będzie miłość, w rzeczach niekoniecznych do zbawienia – wolność, a w koniecznych jedność”. Konkludując reformowany duchowny ponownie zachęcał do pozbycia się uprzedzeń względem innych. – Zgódźmy się na to, że dziś – i w każdym innym nabożeństwie – jesteśmy braćmi pośród braci. Bo wtedy faktycznie stare przeminie, a wszystko stanie się nowe – powiedział.

Na koniec mszy głos zabrał bp M. Karol Babi. Nawiązując do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28,2) podkreślił, że jako dzieci tego samego ojca w niebie powinniśmy troszczyć się o to, by naszym braciom i siostrom działo się dobrze. Przypomniał, że mariawici od samego początku swojego istnienia byli pionierami ekumenizmu. – Wszystkich ludzi uważamy za braci. W miłości i braterstwie nie ma dla nas różnicy wyznań, nie ma heretyków ani niewierzących. Nie do nas należy sąd o tym, kto będzie zbawiony i potępiony – powiedział mariawicki biskup. Nawiązał też do koncepcji jedności chrześcijan, zwracając uwagę, że na tym świecie niemożliwa jest jedność instytucjonalna i pełna zgodność dogmatyczna. – Jednak jeśli nie będziemy dążyli do unifikacji, a pomyślimy o pojednanej różnorodności lub jedności w wielości, to mamy szansę ją urzeczywistnić – powiedział bp Babi.

mk

 

Fotorelacja z nabożeństwa (fot. Michał Karski)