Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Posiedzenie komisji KEP–PRE

16 listopada 2016

KOMUNIKAT
z posiedzenia Komisji ds. Dialogu
między Polską Radą Ekumeniczną
a Konferencją Episkopatu Polski
w dniu 15 listopada 2016 r.

 

W dniu 15 listopada 2016 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie przy ul. Willowej 1.

Ze strony PRE obradom współprzewodniczył Prezes PRE bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), a ze strony KEP posiedzeniu współprzewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu. W zebraniu wzięli także udział: bp Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), w zastępstwie abp. Abla – ks. Jerzy Tofiluk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Marek Solarczyk (Kościół Rzymskokatolicki), ks. Grzegorz Giemza (Kościół Ewangelicko-Augsburski) i ks. Sławomir Pawłowski SAC (Kościół Rzymskokatolicki).

Członkowie Komisji podzielili się informacjami na temat bieżących wydarzeń w Kościołach o znaczeniu ekumenicznym (m.in. Światowe Dni Młodzieży, wizyta papieża Franciszka w Lund, Sobór wszechprawosławny, połączone Synody Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego).

Omówiono program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18–25 stycznia 2017 r.) pt. „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”. Nabożeństwo centralne Tygodnia odbędzie się w formie nieszporów w niedzielę 22 stycznia 2017 r. o godz. 16:00 w katedrze św. Floriana w Warszawie na Pradze.

Przedstawiony został program jubileuszu 500-lecia reformacji w 2017 r., który będzie miał także charakter ekumeniczny. Jego centralne obchody będą miały miejsce w Warszawie 26–29 października 2017 r.

Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej wyraziły pragnienie aktywnego uczestnictwa w obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018 r.

Następne spotkanie będzie miało miejsce w dniu 14 marca 2017 r. w siedzibie Episkopatu Polski przy Skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

ks. Sławomir Pawłowski SAC