Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Oczekujemy ludzkiej odpowiedzi w sprawie uchodźców

28 września 2015 Oczekujemy ludzkiej odpowiedzi w sprawie uchodźców

fot. Antriksh Kumar / pixabay


O wzięcie większej odpowiedzialności za uchodźców, ułatwienie procedur azylowych i większą solidarność w przyjmowaniu ludzi uciekających przed wojną apelują liderzy europejskich organizacji ekumenicznych i charytatywnych w swym liście skierowanym do uczestników nieformalnego szczytu Rady Europejskiej.

List ten podpisali ks. Guy Liagre, sekretarz generalny Konferencji Kościołów Europejskich, Heather Roy, sekretarz generalna Eurodiaconii, Floris Faber, dyrektor ACT Alliance Eu, Doris Peschke, sekretarz generalna Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie, oraz Ruth Faber, dyrektor EU-CORD.

„Większość przybyszów ucieka przed wojną, konfliktem lub prześladowaniem w domu, jak również od coraz gorszych warunków w wielu krajach goszczących uchodźców oraz krajach tranzytowych, które nie oferują lub nie są już w stanie zaoferować bezpieczeństwa lub możliwości rozpoczęcia życia na nowo” – zauważają sygnatariusze listu. Zwracają też uwagę, że brak bezpiecznych i legalnych dróg do Europy zmusza uchodźców do podejmowania ryzyka oraz naraża ich na niebezpieczeństwo handlu ludźmi lub innych przestępstw, a także śmierci.

„Jako Kościoły chrześcijańskie i organizacje związane z Kościołami oczekujemy bardziej ludzkiej i skutecznej odpowiedzi Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich w kwestii ochrony życia przybywających do Europy oraz zapewnienia, że ich bezcenna godność, wartość i potencjał będą bronione, gdy znajdą się oni w Europie” – podkreślają przedstawiciele europejskich organizacji ekumenicznych.

W liście zwrócono uwagę na niebezpieczny wzrost nastrojów niechętnych imigrantom, również wśród polityków. „(…) wzywamy osoby ze sfery publicznej do porzucenia coraz bardziej ksenofobicznego i podżegającego dyskursu stosowanego na określenie migrantów, uchodźców i poszukujących azylu” – czytamy w apelu.

Sygnatariusze listu wzywają przywódców europejskich do podjęcia konkretnych zobowiązań, m.in. do konsolidacji wysiłków na rzecz ratowania życia uchodźców, większej solidarności w ich przyjmowaniu, ułatwienia im drogi do Europy i procedur azylowych, zwiększenia środków finansowych na pomoc migrantom, wdrożenia rozwiązań respektujących ich prawa i godność.

mk


Poniżej pełna treść listu

22 września 2015 r.

Europejskie reakcje na uchodźców i migrantów

Nieformalny szczyt Rady Europejskiej 23 września 2015 r.

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Kanclerz!

W imieniu naszych członków, Kościołów anglikańskiego, prawosławnego i protestanckich, oraz chrześcijańskich organizacji na rzecz służby, pomocy i rozwoju, jak również w oparciu o bogate doświadczenie w pracy z ludźmi w sytuacjach wyjątkowego ryzyka i zagrożenia, wzywamy, abyście Państwo w wyniku swojej dyskusji podczas Nieformalnego szczytu Rady Europejskiej zobowiązali się do stanowienia zjednoczonej, ambitnej i opartej na prawach polityki w stosunku do uchodźców i migrantów. W szczególności martwi nas, że ostatnie nieformalne posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych nie było w stanie zakończyć się porozumieniem. W Waszych rękach musi leżeć teraz identyfikacja zrównoważonych i sprawiedliwych rozwiązań dla przyjęcia i akceptacji uchodźców i migrantów w Europie.

Wraz z wieloma ludźmi w Europie i pozostałych częściach świata nie możemy zaakceptować śmierci, spustoszenia i dehumanizacji w całej Unii, będących bezpośrednim rezultatem prowadzenia polityki azylowej i migracyjnej w sposób nierealistyczny i nieskoncentrowany na osobach ludzkich, a także braku solidarności. Wynikające z tego utrata życia czy społeczna i ekonomiczna deprywacja, jakich doświadcza wielu przybywających do Europy, pokazały pilną potrzebę zgody i działania Unii Europejskiej i jej państw członkowskich odnośnie nowego podejścia do azylu i migracji, czy to wobec migrantów ekonomicznych, uchodźców, czy poszukujących azylu.

Większość zmierzających do Europy osób pochodzi z Syrii, Afganistanu, Iraku, Somalii i Erytrei, a ich liczba stale i gwałtownie rośnie. Większość przybyszów ucieka przed wojną, konfliktem lub prześladowaniem w domu, jak również od coraz gorszych warunków w wielu krajach goszczących uchodźców oraz krajach tranzytowych, które nie oferują lub nie są już w stanie zaoferować bezpieczeństwa lub możliwości rozpoczęcia życia na nowo. Brak bezpiecznych i legalnych dróg do Europy zmusza tych ludzi do podejmowania ryzyka, a wielu do polegania na przemytnikach. Wystawia ich to na niebezpieczeństwo stania się ofiarami handlarzy ludźmi lub innych przestępców, a także utraty życia.

Unia Europejska stoi obecnie w obliczu kryzysu humanitarnego. Nasi członkowie pracujący w całej Europie oraz na Bliskim Wschodzie są tego świadkami, gdy zapewniają wsparcie i usługi dla bezradnych ludzi, niezależnie od ich przynależności etnicznej, statusu prawnego, religii, czy tego, jak przybyli do Europy. Jako Kościoły chrześcijańskie i organizacje związane z Kościołami oczekujemy bardziej ludzkiej i skutecznej odpowiedzi Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich w kwestii ochrony życia przybywających do Europy oraz zapewnienia, że ich bezcenna godność, wartość i potencjał będą bronione, gdy znajdą się oni w Europie. Co więcej, ludzie znajdujący się w takiej sytuacji bezradności nie powinni być wykorzystywani jako pionki polityczne; wzywamy osoby ze sfery publicznej do porzucenia coraz bardziej ksenofobicznego i podżegającego dyskursu stosowanego na określenie migrantów, uchodźców i poszukujących azylu.

Należy przyjąć politykę i mechanizmy skutecznie gwarantujące, że prawa człowieka są przestrzegane i że zobowiązania i obowiązki wpisane w prawo UE i międzynarodowe są respektowane. Powinny one również zapewniać solidarność między państwami członkowskimi, ale także wobec państw, które dziś goszczą większość uchodźców.

Dlatego chcemy powtórzyć wezwanie, które skierowaliśmy do nieformalnych posiedzeń Ministerstw ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i ponaglić Was, przywódców Unii Europejskiej i państw członkowskich, do podjęcia poniższych zobowiązań:

Poruszyły nas ostatnie niesamowite akcje zainicjowane przez kraje członkowskie, takie jak Austria, Niemcy i Włochy (Mare Nostra), oraz stałe gościnne przyjęcie w Szwecji. Biorąc pod uwagę szerokie wsparcie, które takie inicjatywy otrzymały ze strony obywateli, wierzymy, że tak odważne działania należy powielać. Bez zgody i zaangażowania w nadchodzących dniach i miesiącach Unia Europejska i jej kraje członkowskie naruszą swoje zobowiązanie wobec ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, praworządności i szacunku dla praw człowieka, które zostały zagwarantowane w 2. artykule Traktatu o Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że podczas swoich obrad 23 września odważnie podejmiecie Państwo odpowiedzialność hojnego przyjęcia ubiegających się o azyl obecnych w Europie, aby położyć kres konieczności przejścia tysięcy kilometrów w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, oraz przyjęcia uchodźców z Bliskiego Wschodu zanim znów nadejdzie zima. Czas ma znaczenie: nawet jeżeli nie udałoby się osiągnąć porozumienia we wszystkich aspektach, relokacja i przesiedlenie, co do których już się zdecydowano, muszą zacząć się jak najszybciej!

Gromadząc się, by przygotować tę odpowiedź, pokazujemy jedność troski o ludzi zarówno poza Europą, jak i w jej granicach. Powtarzamy słowa Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska: „debata publiczna na temat migracji musi oznaczać przede wszystkim gotowość do okazania solidarności i poświęcenia niezależnie od rasy, religii czy narodowości ludzi w potrzebie”.

Z poważaniem,

Ks. Guy Liagre, Sekretarz Generalny, Konferencja Kościołów Europejskich

Heather Roy, Sekretarz Generalna, Eurodiaconia

Floris Faber, Dyrektor, ACT Alliance eu

Doris Peschke, Sekretarz Generalna, Komisja Kościołów ds. Migrantów w Europie

Ruth Faber, Dyrektor EU-CORD

tłum. Ewa Sojka

_____________

[1] Dyrektywa Rady 2013/33/EU z 26 lipca 2013, ustalająca standardy przyjmowania ubiegających się o międzynarodową ochronę.