Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Obrady Komitetu Wykonawczego ŚRK

21 września 2010

W Szkocji spotkał się Komitet Wykonawczy Światowej Rady Kościołów. Podczas obrad ustalono dokładną datę Zgromadzenia Ogólnego, przyjęto projekt budżetu oraz trzy oświadczenia.

Spotkanie miało miejsce w podedynburskim Musselburgh od 14 do 17 września. Jego gospodarzem była Akcja Kościołów Razem w Szkocji – ekumeniczna organizacja reprezentująca większość Kościołów protestanckich oraz Kościół Rzymskokatolicki w tym kraju.

Komitet Wykonawczy podjął decyzję, że X Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów (ŚRK), które ma się odbyć w 2013 r. w koreańskim Pusan, będzie obradować od 2 do 13 października. Jeszcze w październiku bieżącego roku sekretarz generalny ŚRK ks. Olav Fykse Tveit odwiedzi Kościoły w Korei w ramach przygotowań do Zgromadzenia. W listopadzie na Krecie spotka się Komitet Planujący Zgromadzenie. Przygotuje on propozycje do zaakceptowania przez Komitet Naczelny ŚRK, którego obrady są zaplanowane na luty 2011 r. Wtedy zostanie ustalony temat Zgromadzenia w Pusan.

W Musselburgh Komitet Wykonawczy ŚRK przyjął trzy oświadczenia. W obliczu nadchodzących wyborów w Birmie zwrócono się do tamtejszych władz o uwolnienie więźniów politycznych, respektowanie podstawowych wolności dla wszystkich oraz zadbanie o uczciwe i wolne wybory. W oświadczeniu dotyczącym sytuacji w Nigerii wezwano tamtejszy rząd, Kościół oraz grupy religijne i społeczne do podjęcia działań na rzecz pokoju. Trzecie oświadczenie odniosło się do procesu pokojowego w Sudanie. Wszystkie partie polityczne w tym kraju zostały wezwane do przestrzegania ustaleń w sprawie referendum, zawartych kilka lat temu w porozumieniu pokojowym.

Poza oświadczeniami Komitet Wykonawczy wezwał Kościoły członkowskie ŚRK do wyrażenia solidarności i udzielenia wsparcia ofiarom powodzi w Pakistanie. Ponadto, w obliczu niedawnej groźby publicznego spalenia Koranu przez florydzkiego pastora, co przyczyniło się do spalenia kilku kościołów w Pakistanie, wezwano Kościoły w Europie i USA, by zachęcały swoich wiernych i społeczeństwa do unikania działań, które mogą ranić uczucia religijne innych wspólnot wyznaniowych. Po wysłuchaniu relacji sekretarza generalnego z jego niedawnej wizyty w Ziemi Świętej, Komitet Wykonawczy podkreślił, że Światowa Rada Kościołów powinna się zastanowić nad tym, jak wspierać tamtejszych chrześcijan, by w ten sposób przysłużyć się procesowi pokojowemu w tym regionie.

W Musselburgh przyjęto również projekt budżetu ŚRK na 2011 r. oraz podjęto kilka decyzji personalnych.

Światowa Rada Kościołów jest organizacją ekumeniczną, której celem jest działanie na rzecz jedności chrześcijan. Zrzesza obecnie 349 Kościołów członkowskich ze wszystkich kontynentów. Wśród nich są cztery polskie Kościoły: Ewangelicko-Augsburski, Polskokatolicki, Starokatolicki Mariawitów oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Polska Rada Ekumeniczna posiada status rady stowarzyszonej z ŚRK.

źródło: ŚRK