Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Obrady Komisji Wspólnej Rządu i PRE

22 kwietnia 2012

W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Polskiej Rady Ekumenicznej. Omawiano m.in. reformę Funduszu Kościelnego oraz projekt budowy nowej siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Spotkanie odbyło się 18 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Podczas obrad dyskutowano o sprawach związanych z Funduszem Kościelnym. Rozmawiano również o trybie przeprowadzania zmian w ustawach o stosunku Państwa do poszczególnych Kościołów oraz o relacjach Kościołów z administracją rządową i samorządową.

Jednym z poruszonych tematów była kwestia budowy nowej siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przedstawiona została również informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat obecności Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej w publicznych programach radia i telewizji.

Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej w posiedzeniu uczestniczyli: abp Jeremiasz (prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościół Prawosławny), prezbiter Gustaw Cieślar (zwierzchnik Kościoła Chrześcijan Baptystów), bp Marek Izdebski (biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego), bp Ludwik M. Jabłoński (zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów), ks. sup. Zbigniew Kamiński (w zastępstwie bp. Edwarda Puśleckiego, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), bp Wiktor Wysoczański (zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego) oraz dodatkowo jako eksperci: prof. Tadeusz Zieliński (dziekan Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej) i ks. Adam Malina (Kościół Ewangelicko-Augsburski).