Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Obrady Komisji KEP-PRE

1 października 2010

W siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej 30 września odbyło się posiedzenie Komisji ds. Dialogu między PRE a Konferencją Episkopatu Polski. Poniżej publikujemy komunikat z obrad.

KOMUNIKAT

z obrad Komisji ds. Dialogu

między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski

(30 września 2010)

W dniu 30 września 2010 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w siedzibie PRE w Warszawie na ul. Willowej 1.

Ze strony PRE posiedzeniu współprzewodniczył jej Prezes, abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). Ze strony KEP obradom współprzewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. W posiedzeniu uczestniczyli także: bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Andrzej Czaja (Kościół rzymskokatolicki), ks. Ireneusz Lukas (Kościół Ewangelicko-Augsburski) i ks. Sławomir Pawłowski SAC (Kościół rzymskokatolicki).

Omówiono stan przygotowań do Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w styczniu 2011 r. Przedstawiono także przebieg prac nad materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2012 r., za przygotowanie których odpowiedzialne były Kościoły chrześcijańskie w Polsce. W tej sprawie we wrześniu br. miało miejsce w Warszawie spotkanie międzynarodowej grupy roboczej, składającej się z przedstawicieli Światowej Rady Kościołów i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, która wypracowała końcową wersję tych materiałów.

Wymieniono opinie o najważniejszych wydarzeniach w kraju: w pierwszej kolejności na temat instrumentalnego traktowania krzyża przez niektóre środowiska, potrzeby zachowania świątecznego charakteru niedzieli. Zastanawiano się nad sposobem wkładu Kościołów w Polsce na rzecz ochrony stworzenia, w tym szczególnie czystości lasów. Temu tematowi będzie poświęcone specjalne sympozjum ekumeniczne w ChAT 20 października br. Przedyskutowano stan prac nad dokumentem na temat małżeństw osób o różnej przynależności wyznaniowej. Komisja wyraziła zamiar zorganizowania sesji naukowej na ten temat.

Najbliższe zebranie Komisji ds. Dialogu odbędzie się 14 marca 2011 r. w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie.