Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

O sprawiedliwy pokój dla wszystkich

23 grudnia 2010

W swoim przesłaniu bożonarodzeniowym sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. Olav Fykse Tveit odwołując się do historii narodzin Jezusa apeluje o wzmożenie działań na rzecz pokoju na całym świecie.

Ks. Tveit zwraca uwagę na kontrasty, jakie można znaleźć w historii narodzin Jezusa. Objawienie chwały niebiańskiej dane jest prostym ludziom żyjącym na polach i pastwiskach. Podobne kontrasty są zdaniem sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów (ŚRK) widoczne dzisiaj: bieda i zamożność, systemy tyranii i sprawiedliwości, przemoc i pojednanie. „W tym wszystkim jesteśmy dotkliwie świadomi potrzeby pokoju godnego imienia: sprawiedliwy pokój dla wszystkich” – pisze w swym przesłaniu ks. Tveit.

Sekretarz generalny ŚRK przypomina również o mającym się odbyć w maju 2011 r. w Kingston na Jamajce Międzynarodowym Ekumenicznym Zgromadzeniu Pokojowym. Jego motto będzie brzmiało: „Chwała Bogu, pokój na ziemi”. Zgromadzenie będzie podsumowaniem projektu ŚRK „Dekada przezwyciężania przemocy” (2001-2010) oraz okazją do podjęcia wspólnych zobowiązań Kościołów w sprawie działań na rzecz sprawiedliwego pokoju między narodami. Wszystkie Kościoły ŚRK są zaproszone na Zgromadzenie w Kingston.

Światowa Rada Kościołów jest organizacją ekumeniczną, której celem jest działanie na rzecz jedności chrześcijan. Zrzesza obecnie 349 Kościołów członkowskich ze wszystkich kontynentów. Wśród nich są cztery polskie Kościoły: Ewangelicko-Augsburski, Polskokatolicki, Starokatolicki Mariawitów oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Polska Rada Ekumeniczna posiada status rady stowarzyszonej z ŚRK.

źródło: ŚRK