Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

O problemie wypalenia zawodowego

6 października 2009

„Wypalenie zawodowe w pracy socjalnej” było tematem tegorocznej konferencji diakonijnej Polskiej Rady Ekumenicznej, która odbyła się 6 października w siedzibie Rady w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, pracownicy organizacji charytatywnych, stacji socjalnych, a także członkowie Komisji Diakonijnej PRE.

Uczestnicy spotkania wysłuchali najpierw wykładu ks. Leszka Czyża, duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, na temat „Zjawisko wypalenia wewnętrznego wśród duchownych i świeckich pracowników Kościoła – przyczyny i możliwości przeciwdziałania.”  Ks. Czyż przedstawił w swoim wystąpieniu przyczyny syndromu „burn out” związane w pierwszym rzędzie z chronicznym zmęczeniem, nieustannym zaangażowaniem w pracę, brakiem troski o zdrowie psychiczne, duchowe i fizyczne w kontekście całkowitego zaangażowania na rzecz drugiego człowieka. Wskazał na biblijne przykłady wyczerpania i rezygnacji. W dalszej części ks. Czyż mówił o praktycznych sposobach prewencji i przezwyciężania wypalenia.

W części popołudniowej konferencji referat na temat „Znaczenie superwizji w pracy socjalnej” wygłosił ks. dr Adrian Korczago, kierownik katedry Teologii Praktycznej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i dyrektor Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Ks. Korczago dokonał rozróżnienia pomiędzy rozmową duszpasterską czy innymi formami poradnictwa pastoralnego a superwizją. Zdefiniował superwizję m.in. jako poradnictwo ukierunkowane na praktykę powiązaną z życiem zawodowym. „Superwizja może być instrumentem profilaktycznym w zakresie syndromu 'burn out’” – powiedział ks. Korczago. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się także z modelem kształcenia superwizorów w Kościele luterańskim.

Podczas dyskusji uczestnicy konferencji dzielili się swoimi doświadczeniami na różnych obszarach pracy, podkreślając pilną potrzebę profesjonalnej superwizji w pracy duchownych i świeckich pracowników Kościoła i instytucji diakonijnych.

Ks. Ireneusz Lukas, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, dziękując prelegentom i uczestnikom konferencji, zaproponował, aby PRE zorganizowała w przyszłości szkolenia w zakresie duszpasterstwa i superwizji o charakterze ekumenicznym. – Problemy i wyzwania, z jakimi spotykamy się w naszych Kościołach, mimo różnych kontekstów, są podobne, warto więc pomyśleć o wspólnym kształceniu i uczeniu się od siebie nawzajem – powiedział ks. Lukas.         

(luk)

fot. PRE