Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

O ekumenizmie w nowej „Jednocie”

3 kwietnia 2014

Jednota 1/2014 (okladka)Ukazała się pierwsza w tym roku „Jednota” – pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii. Tematem przewodnim numeru jest ekumenizm. Czytelnicy znajdą teksty o ideowych, historycznych, strukturalnych i praktycznych wymiarach ruchu ekumenicznego. Ponadto w numerze m.in. tematyka żydowska i biblijna.

Problematyki ekumenicznej dotykają dwa teksty kazań autorstwa ks. Dariusza Chwastka i Ewy Jóźwiak. Zaprezentowane zostały również sylwetki dwóch działaczy ekumenicznych: Henryka Sachsa i ks. Jana Niewieczerzała, byłego biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce i prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej.

W najnowszym numerze czytelnicy znajdą też artykuły o Kościele Ekumenicznym w Szwecji, najnowszym dokumencie dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego oraz rozmowę na temat inicjatyw ekumenicznych w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W „Jednocie” nr 1/2014 można również przeczytać o rozwiązaniu problemu antysemickiego obrazu w katedrze sandomierskiej, zagadnieniu męczeństwa w judaizmie, motywie ręki Bożej w Starym Testamencie, a także o tłumaczeniach biblijnych w kontekście kształtowania się literackiego języka polskiego.

Najnowszy numer „Jednoty” jak zwykle jest dostępny w wersji papierowej oraz pdf. Wszystkie artykuły można również przeczytać w serwisie internetowym jednota.pl.

 

Zobacz: spis treści „Jednoty” nr 1/2014