Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nowy rok akademicki EUTW

10 października 2017 Nowy rok akademicki EUTW

fot. mk

 

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna szósty rok swojej działalności. W Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Polska Rada Ekumeniczna jest patronem tej ekumenicznej instytucji edukacyjnej.

Inauguracja odbyła się 10 października w warszawskiej kaplicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Wzięli w niej udział słuchacze i wykładowcy Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (EUTW), a także przedstawiciele różnych Kościołów, organizacji ekumenicznych, uczelni, sejmu i rządu.

Prezes EUTW Roman Michalak mówił o idei tej instytucji, podał też informacje organizacyjne dotyczące nowego, szóstego już roku akademickiego. List prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) bp. Jerzego Samca odczytał wiceprezes Rady bp M. Karol Babi z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Bp Samiec przekazał w nim podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w działalność EUTW za prowadzenie dialogu międzywyznaniowego.

PRE jest jednym z dwóch patronów EUTW. Drugim jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, którą podczas inauguracji reprezentował jej prorektor prof. Tadeusz J. Zieliński. – Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku stanowi rozwinięcie działalności naszej Akademii. Dzięki niemu jesteśmy pełniejsi – powiedział. Podkreślił też, że szczególnie obecnie, gdy w Polsce trwa konflikt podsycany przez polityków, tak ważna jest służba ekumeniczna EUTW, który może pełnić misję pojednania.

Swoje pozdrowienia dla osób zaangażowanych w EUTW przekazali również poseł Michał Szczerba, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs oraz przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wykład inauguracyjny na temat „Teologia metodyzmu w dobie ekumenizmu” wygłosił ks. dr Edward Puślecki, emerytowany biskup Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. – Idee ekumenizmu były obecne w DNA metodyzmu od samego początku – przekonywał. Mówił o rozwoju i inspiracjach teologii metodystycznej. Wymieniał też ważne dokumenty dialogu ekumenicznego podpisane przez metodystów – z luteranami, reformowanymi, a także „Wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, którą Światowa Rada Metodystyczna przyjęła w 2006 r. – Cieszę się, że w tym roku podpisała ją również Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych. Już cztery wielkie rodziny wyznaniowe przyjęły ten dokument. To znaczy, że ich teologie są kompatybilne – powiedział prelegent.

Podczas uroczystości śpiewał chór Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na koniec z krótkim recitalem wystąpiła również śpiewaczka Agnieszka Gertner-Polak.

mk

 

Zobacz też: Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Fotorelacja z inauguracji roku akademickiego 2017/18 na EUTW (fot. mk)