Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Nowy przewodniczący KEP

12 marca 2014

Metropolita poznański abp Stanisław Gądecki został wybrany na nowego przewodniczącego rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski.
Wybory na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski miały miejsce 12 marca w Warszawie. Abp Gądecki zwyciężył w drugiej turze głosowania. – Priorytety [dla Kościoła Rzymskokatolickiego w dzisiejszej Polsce – przyp. red.] to: młodzież, rodzina, powołania i troska o ubogich. To są cztery sprawy, które wydają mi się centralne w podejmowaniu na przyszłość – powiedział po wyborze nowy przewodniczący Episkopatu w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Abp Stanisław Gądecki ma 64 lata. Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 r. W 1992 r. został biskupem pomocniczym rzymskokatolickiej diecezji gnieźnieńskiej, zaś w 2002 r. arcybiskupem metropolitą poznańskim. W Episkopacie przewodniczył m.in. Komitetowi ds. Dialogu z Judaizmem oraz Radzie ds. Dialogu Religijnego. Był współinicjatorem obchodów Dnia Judaizmu w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce. Ponadto jest honorowym członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Przez ostatnie 10 lat pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Episkopatu Polski.
Nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski jest biblistą, studiował biblistykę w Rzymie i Jerozolimie, a w 1982 r. uzyskał doktorat z teologii biblijnej. Tłumaczył 1. i 2. Księgę Machabejską w ramach projektu ekumenicznego przekładu Biblii, prowadzonego przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski reprezentuje Konferencję na zewnątrz, zwołuje Zebranie plenarne i Radę stałą oraz im przewodniczy, zaprasza na Zebrania Konferencji inne osoby, po wysłuchaniu Prezydium. Do kompetencji przewodniczącego należy też przesyłanie – za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej – sprawozdań z zebrań plenarnych i dokumentów KEP do Watykanu. Przewodniczącego i jego zastępcę wybiera spośród biskupów diecezjalnych zebranie plenarne na pięcioletnią kadencję. Funkcje te można wykonywać bez przerwy nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
Od 1974 r. prowadzony jest dialog pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski – najpierw w ramach Komisji Mieszanej PRE i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz jej Podkomisji ds. Dialogu, a od 1998 r. w ramach Komisji ds. Dialogu KEP i PRE.

źródło: KAI/własne