Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Nowy oddział regionalny PRE

22 grudnia 2010

W Kielcach powołany został Świętokrzyski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej. W jego skład weszło pięć Kościołów. To już piętnasty oddział regionalny Rady.

19 listopada w stolicy województwa świętokrzyskiego spotkali się kieleccy duchowni pięciu Kościołów w regionie: ks. Janusz Daszuta (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny),  pastor Wacław Koziej (Kościół Chrześcijan Baptystów), ks. Wojciech Rudkowski (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. Władysław Tyszuk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) oraz ks. Paweł Walczyński (Kościół Polskokatolicki).

Podjęli oni decyzję o powołaniu Świętokrzyskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), w skład którego weszły reprezentowane przez nich Kościoły. Na pierwszego przewodniczącego Oddziału wybrano ks. Janusza Daszutę, który będzie pełnił tę funkcję przez cztery lata. Do Zarządu weszli również pozostali założyciele Oddziału.

Prezydium PRE na posiedzeniu 21 grudnia zatwierdziło powołanie Oddziału Świętokrzyskiego wraz z zaproponowanym składem Zarządu.

Kościoły Oddziału już wcześniej współpracowały ze sobą w ramach Forum Kościołów Chrześcijańskich w Kielcach. Do lokalnych inicjatyw ekumenicznych, które będą kontynuowane w ramach działalności Oddziału, należą m.in. organizacja Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Ekumenicznych Dni Biblijnych, Ekumenicznej Drogi Krzyżowej, uczestnictwo w nabożeństwach Światowego Dnia Modlitwy, przygotowywanie audycji ekumenicznej w Radio Kielce.

mk

Więcej o Oddziale Świętokrzyskim tutaj