Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nowy numer czasopisma ekumenicznego

19 października 2010

Ukazał się numer 2/2010 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” – czasopisma podejmującego tematykę ekumeniczną i religijną.

W numerze znajdziemy m.in. artykuły dotyczące dialogu luterańsko-prawosławnego, etyki Jana Kalwina czy relacji katolicko-żydowskich. W dziale
„Sylwetki” zaprezentowano trzech ekumenistów tragicznie zmarłych w katastrofie smoleńskiej. Ponadto w numerze
tradycyjnie dokumenty i sprawozdania, kronika wydarzeń ekumenicznych oraz
bibliografia ekumeniczna polskich czasopism.

Poniżej zamieszczamy spis treści numeru 2(67)/2010 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”:

Artykuły

  • Karol Karski, Trzydzieści lat dialogu luterańsko-prawosławnego
  • Rafał Leszczyński, Etyka i doktryna polityczna Kalwina
  • Grzegorz Ignatowski, Znaczenie wizyty Benedykta XVI w synagodze rzymskiej dla relacji katolicko-żydowskich

Sprawozdania i dokumenty

  • Zjednoczeniowe Zgromadzenie Generalne Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych, Grand Rapids, Michigan, USA, 18-28 czerwca 2010
  • XI Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, Stuttgart, Niemcy, 20-27 lipca 2010 (Michał Karski)
  • Apostolskość Kościoła. Dokument studyjny Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji Jedności (2007)

Sylwetki

  • Trzej tragicznie zmarli ekumeniści (Grzegorz Polak)

Kronika

  • Kronika wydarzeń ekumenicznych (Karol Karski)

Bibliografia

  • Bibliografia ekumeniczna czasopism polskich (Grzegorz Polak)

___________

Czasopismo można zamawiać pod następującym adresem:

Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”

ul. Ogrodowa 37

00-873 Warszawa

tel. (22) 817 10 10

Konto bankowe:

Bank PKO SA: 42 1240 6175 1111 0000 4566 4221

Cena zeszytu: 15 zł. Roczna prenumerata (dwa zeszyty): 30 zł.