Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Nowy numer czasopisma ekumenicznego

14 września 2017 Nowy numer czasopisma ekumenicznego

Ukazał się numer 2/2017 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” – czasopisma podejmującego tematykę ekumeniczną i religijną.

W numerze znalazło się wiele materiałów związanych z XII Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej, które odbyło się maju w Windhuk w Namibii. Czytelnicy znajdą również m.in. artykuł na temat reformacyjnej wizji stosunków społecznych, a także tekst deklaracji z okazji Wspólnego Katolicko-Luterańskiego Upamiętnienia Reformacji w Lund.

W rubryce „Sylwetki” redaktor naczelny „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” wspomina zmarłego w kwietniu abp. Jeremiasza, prawosławnego ordynariusza wrocławsko-szczecińskiego, ekumenisty, prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 2001–2016, rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1996–2002 i 2008–2012.

Ponadto w numerze jak zwykle kronika wydarzeń ekumenicznych i bibliografia ekumeniczna czasopism polskich.

 

Spis treści numeru 2(81)/2017 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”:

Artykuły

Sprawozdania i dokumenty

Sylwetki

Kronika

Kronika wydarzeń ekumenicznych (opr. Karol Karski)

Bibliografia

Bibliografia ekumeniczna czasopism polskich (Grzegorz Polak)

Recenzje

 

Czasopismo można zamawiać pod następującym adresem:

Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”
ul. Ogrodowa 37
00-873 Warszawa
tel. 22 817 10 10

Konto bankowe:
BPH PKO S.A: 42 1240 6175 1111 0000 4566 4221

Prenumerata za rok 2017 (dwa zeszyty): 50 zł.