Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Nowy numer czasopisma ekumenicznego

13 kwietnia 2017 Nowy numer czasopisma ekumenicznego

Ukazał się numer 1/2017 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” – czasopisma podejmującego tematykę ekumeniczną i religijną. Można w nim znaleźć m.in. artykuły o Pielgrzymce Sprawiedliwości i Pokoju, wielkim soborze prawosławnym, teksty dokumentów tego soboru, a także sylwetki dwóch prezesów Polskiej Rady Ekumenicznej – bp. Jerzego Samca i bp. Zdzisława Trandy.

W najnowszych „Studiach i Dokumentach Ekumenicznych” redakcja publikuje przekłady dwóch przemówień wygłoszonych podczas posiedzenia Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów w czerwcu 2016 r. – przewodniczącej Komitetu dr Agnes Abuom o Pielgrzymce Sprawiedliwości i Pokoju oraz raportu sekretarza generalnego ŚRK ks. dr. Olava Fykse Tveita. Jerzy Betlejko pisze o Świętym i Wielkim Soborze Cerkwi Prawosławnej, który odbył się na Krecie również w czerwcu 2016 r. W numerze można znaleźć teksty dokumentów tego soboru, a także relacje z obrad wspomnianego Komitetu Naczelnego ŚRK, wspólnego katolicko-luterańskiego upamiętnienia reformacji z udziałem papieża Franciszka oraz Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Rady Ekumenicznej.

W rubryce sylwetki Michał Karski pisze o nowym prezesie Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Jerzym Samcu, zaś ks. prof. Leonard Górka o nestorze polskiej ekumenii bp. Zdzisławie Trandzie. Jak zwykle nie zabrakło też kroniki wydarzeń ekumenicznych, bibliografii ekumenicznej czasopism polskich oraz recenzji.

 

Spis treści numeru 1(80)/2017 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”

Artykuły

Sprawozdania i dokumenty

Sylwetki

 Kronika

 Bibliografia

Recenzje

 

Czasopismo można zamawiać pod następującym adresem:

Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”
ul. Ogrodowa 37
00-873 Warszawa
tel. 22 817 10 10

Konto bankowe:
BPH PKO S.A: 42 1240 6175 1111 0000 4566 4221

Prenumerata za rok 2017 (dwa zeszyty): 50 zł.