Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Nowy dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej

2 stycznia 2008

Od 1 stycznia 2008 r. funkcję dyrektora biura Polskiej Rady Ekumenicznej objął ks. Ireneusz Lukas, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Przez ostatnie 24 lata funkcję tę pełnił dyr. Andrzej Wójtowicz.

Ks. Ireneusz Lukas ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studiował także teologię ewangelicką na Uniwersytetach w Bernie (Szwajcaria), a także w Berlinie i Lipsku (Niemcy). Po ordynacji na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w latach 1998–2003 pracował jako wikariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie. W roku 2003 ks. Lukas został wybrany na stanowisko Sekretarza Regionalnego Światowej Federacji Luterańskiej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej z siedzibą w Bratysławie (Słowacja) i funkcję tę pełnił przez trzy lata. Od marca 2007 r. był asystentem Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Ks. Lukas jest pracownikiem naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w Katedrze Pedagogiki Religii. Do końca grudnia minionego roku był także duszpasterzem studentów luteran ChAT.  

PRE/UK