Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Nowy biskup mariawicki

2 września 2015

kaplan Marek M. Karol Babi

Bp Marek M. Karol Babi (fot. Zografos 07)

Bp Marek M. Karol Babi został nowym biskupem naczelnym Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – jednego z siedmiu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Wybrano również nowego zastępcę biskupa naczelnego, biskupa diecezji lubelsko-podlaskiej oraz Radę Kościoła.

Wybory miały miejsce 31 sierpnia przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku podczas obrad II sesji Kapituły Generalnej Kapłanów Mariawitów. Na nowego biskupa naczelnego wybrano bp. M. Karola Babiego, proboszcza warszawskiej parafii mariawickiej, który dwa dni wcześniej otrzymał święcenia biskupie. Jego zastępcą został bp Piotr M. Bernard Kubicki z Lipki.

Wybrano również nową Radę Kościoła. W jej skład z urzędu weszli: biskup naczelny, jego zastępca oraz biskupi diecezjalni, zaś z wyboru kapłani: M. Ładysław Ratajczyk z Żarnówki, M. Daniel Mames z Gniazdowa i M. Zbigniew Nawara z Wiśniewa. Kapituła udzieliła wotum zaufania bp. Zdzisławowi M. Włodzimierzowi Jaworskiemu jako ordynariuszowi diecezji śląsko-łódzkiej oraz wybrała na biskupa diecezji lubelsko-podlaskiej dotychczasowego biskupa naczelnego – Michała M. Ludwika Jabłońskiego.

Bp M. Karol Babi urodził się 10 maja 1975 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. Był proboszczem parafii mariawickich w Sobótce i Lesznie, a od 2008 r. w Warszawie. W latach 2007–2015 sprawował funkcję sekretarza Rady Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Święcenia biskupie przyjął 29 sierpnia. Jako zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów będzie też ordynariuszem diecezji warszawsko-płockiej. Z urzędu zasiądzie również w prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej.

Kościół Starokatolicki Mariawitów liczy ok. 23 tys. wiernych. Jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej od początku jej istnienia (1946). Należy również do Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejskich.


Zobacz też:
Kościół Starokatolicki Mariawitów