Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Nowe pomysły w komisji PRE–EKD

2 kwietnia 2017 Nowe pomysły w komisji PRE–EKD

Komisja Kontaktów PRE i EKD: ks. Grzegorz Giemza, bp Jerzy Samiec, ks. Annette Kurschus i ks. Dirk Stelter (fot. Dariusz Bruncz)

 

W Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Podczas rozmów zarysowano trzy główne tematy, którymi obie strony chcą się wspólnie zajmować w najbliższych latach.

Obrady miały miejsce w Warszawie od 31 marca do 1 kwietnia. Komisja spotkała się w zupełnie nowym składzie. Ze strony Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) zasiadają w niej prezeska Kościoła Ewangelickiego Westfalii ks. Annette Kurschus oraz referent EKD ds. Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej ks. Dirk Stelter. Polską Radę Ekumeniczną reprezentują jej prezes i dyrektor – bp Jerzy Samiec i ks. Grzegorz Giemza.

Podczas obrad podsumowywano działania komisji w minionych latach i omawiano plany na przyszłość. Jednym z tematów, który ma być kontynuowany, jest pojednanie. – Temat pojednania nie jest zakończony – podkreśla ks. Annette Kurschus. Problematyka ta ma być pogłębiana w kontekście europejskim. Kontynuowany będzie również projekt „Pojednanie w Europie – zadania Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Komisja chce zaangażować młodych ludzi w te działania. – Dzięki wymianom młodzieży możliwe jest poznanie się, a to jest pierwszy krok do pokonania uprzedzeń, wrogości i strachu przed obcymi. Także w kontekście imigracji. Tam, gdzie jest spotkanie, możliwy jest dialog i wymiana myśli. Wtedy pojawiają się konstruktywne myśli – tłumaczy prezeska westfalskiego Kościoła.

Drugim ważnym obszarem tematycznym, którym będzie się zajmować komisja, jest kryzys uchodźczy. Przedstawiciele PRE podkreślili podczas obrad, że polskie Kościoły chcą mieć znaczący wkład w pozytywne przyjęcie uchodźców. – Polskie Kościoły wyraziły chęć wykorzystania niemieckich doświadczeń w kontaktach z uchodźcami – mówi ks. Kurschus.

Trzecim tematem będącym przedmiotem zainteresowań obu stron jest profesjonalne wsparcie duchownych i pracowników Kościoła. – W Niemczech duchowni przeżywają nieraz wypalenie zawodowe. Dochodzą do kresu swoich sił. Temat superwizji jest u nas bardzo aktualny – zauważa ks. Kurschus. Obie strony chcą wymieniać się doświadczeniami w tym zakresie.

Mamy naszą czteroosobową komisję, ale musimy też zadbać o kontakty z ludźmi, których działanie może przynieść realne efekty – podkreśla ks. Dirk Stelter. Zwraca uwagę na możliwość korzystania z działalności różnych organizacji, np. Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

Podczas obrad postanowiono, że komisja będzie się spotykać dwa razy w roku, a nie raz, jak to było dotychczas. Kolejne spotkanie zaplanowano na grudzień w Bielefeld.

mk

Czytaj: Komisja Kontaktów PRE–EKD