Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Nowa organizacja Kościołów reformowanych

22 czerwca 2010

W amerykańskim Grand Rapids oficjalnie utworzono Światową Wspólnotę Kościołów Reformowanych. Organizacja ta powstała z połączenia Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych oraz Reformowanej Rady Ekumenicznej.

Do połączenia obu światowych wspólnot Kościołów tradycji ewangelicko-reformowanej doszło 18 czerwca podczas ponadtygodniowego kongresu zjednoczeniowego w Grand Rapids w stanie Michigan w USA. Nowa organizacja – Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych – będzie zrzeszać 227 Kościołów członkowskich, do których należy 80 milionów wiernych w 108 krajach. Jej siedziba – tak jak to było w przypadku Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych – będzie się mieścić w Centrum Ekumenicznym w Genewie, gdzie swoje siedziby mają też między innymi Światowa Rada Kościołów, Konferencja Kościołów Europejskich czy Światowa Federacja Luterańska.

Łączące się dwie rodziny Kościołów reformowanych różniły się, ale i uzupełniały w swej działalności. Światowy Alians Kościołów Reformowanych koncentrował się na sprawach społecznych: równouprawnieniu płci i ras, sprawiedliwości w światowym porządku ekonomicznym, ochronie środowiska. Kilkukrotnie mniejsza Reformowana Rada Ekumeniczna nacisk kładła na rozwój duchowy i wierność kościelnym księgom wyznaniowym. Obie podkreślały silny związek z tradycją biblijną. Nowa, wspólna organizacja skupi się na zagadnieniach jedności Kościoła oraz programach społecznych.

Utworzenie Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych to historyczny moment dla Kościołów reformowanych oraz dla Kościoła Chrystusa wszędzie. To nowy wyraz widzialnej jedności Kościoła Bożego i jako taki jest jednocześnie darem Boga i znakiem nadziei. Ufam, że wzmocni to wkład Kościołów reformowanych w budowaniu jedności, pokoju i sprawiedliwości – powiedział sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. Olav Fykse Tveit.

Do nowej wspólnoty przystąpił Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce, który dotychczas był członkiem Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Należy on również do Polskiej Rady Ekumenicznej. W Grand Rapids jest reprezentowany przez bp. Marka Izdebskiego oraz Łukasza Skurczyńskiego.

mk

________________

Zobacz: