Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nagrody PRE dla Karola Karskiego i Andrzeja Wójtowicza

18 stycznia 2023 Nagrody PRE dla Karola Karskiego i Andrzeja Wójtowicza

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki wręcza statuetkę nagrody PRE Karolowi Karskiemu. Po prawej dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza (fot. Michał Karski)

 

Podczas pierwszego nabożeństwa tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie odbyło się wręczenie nagród Polskiej Rady Ekumenicznej. Statuetki otrzymali prof. Karol Karski i Andrzej Wójtowicz.

Nagroda Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) została ustanowiona w 2020 r. Zgodnie z regulaminem „przyznawana jest osobom fizycznym oraz prawnym i innym podmiotom, w kraju i za granicą, szczególnie zasłużonym dla ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie”. W pierwszej edycji kapituła nagrody, którą stanowi prezydium PRE, podjęła decyzję o nagrodzeniu ośmiu osób (pisaliśmy o tym tutaj). W drugiej nagrodzono trzy osoby: prof. Karola Karskiego, Romana Michalaka i Andrzeja Wójtowicza.

Roman Michalak otrzymał statuetkę 31 maja podczas obchodów 10-lecia Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (pisaliśmy o tym tutaj). Karol Karski i Andrzej Wójtowicz zostali uhonorowani podczas pierwszego nabożeństwa tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie, które odbyło się 18 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy.

Nagrody wręczyli prezes i dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej – bp Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i ks. Grzegorz Giemza z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Obaj laureaci są luteranami. Karol Karski jest profesorem teologii ewangelickiej, specjalizującym się w tematyce ekumenicznej, której poświęcił kilkadziesiąt lat swojego życia i twórczości. Jest emerytowanym pracownikiem naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i byłym pracownikiem PRE. Przez ponad trzydzieści lat wydawał czasopismo „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”. Jest również autorem kilku książek. „Przez ponad pięćdziesiąt lat intensywnej pracy zawodowej i społecznej prof. Karol Karski dał się poznać jako człowiek z wielką determinacją budujący zbliżenie chrześcijan ponad podziałami wyznaniowymi, wolny od uprzedzeń konfesyjnych, życzliwie wspierający inicjatywy ekumeniczne pochodzące z różnych kręgów kościelnych, szczególnie doceniający rolę młodzieży i kobiet. Człowiek słowny, rzetelny, niestrudzenie pracowity i obowiązkowy. (…) stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego ruchu ekumenicznego, co jest oczywistą konsekwencją wieloletniej wytrwałej pracy i wiary w sens chrześcijańskiego i ludzkiego braterstwa” – czytamy w laudacji przygotowanej z okazji przyznania mu nagrody PRE.

Andrzej Wójtowicz był wieloletnim pracownikiem Polskiej Rady Ekumenicznej, przez 23 lata jej dyrektorem. Jako działacz ekumeniczny szczególnie był zaangażowany w sprawę pojednania polsko-niemieckiego. „Andrzej Wójtowicz dał się poznać jako dobry organizator i kreator krajowych i zagranicznych konferencji ekumenicznych, sympozjów oraz spotkań i wizyt studyjnych. Był autorem licznych artykułów, przyczynków i wywiadów w prasie krajowej i zagranicznej. (…) Inicjował, realizował i rozwijał kontakty ekumeniczne PRE z Kościołami Niemiec (EKD) i Szwajcarii, a także w Europie Wschodniej (Ukraina, Białoruś) w ramach projektu Pojednanie” – napisano w laudacji z okazji przyznania mu nagrody PRE.

W nabożeństwie ekumenicznym w kościele św. Trójcy wzięli udział wierni i duchowni Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a także Kościoła Rzymskokatolickiego. Kazanie wygłosił ks. Sławomir Kielczyk, referent ds. jedności chrześcijan rzymskokatolickiej diecezji warszawsko-praskiej. Podczas ekumenicznej liturgii m.in. odczytano świadectwa dotyczące przezwyciężania niesprawiedliwości – słowa osób, które w różnych miejscach świata doświadczyły prześladowań za swoje przekonania religijne.

 

Zobacz też:

 

Nagranie nabożeństwa

(początek nabożeństwa 13:25, początek uroczystości wręczenia nagród 22:15)

 

Fotorelacja z nabożeństwa (fot. Michał Karski)