Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nagrody Caritas, Diakonii i Eleos

9 października 2012

Banery Caritas Polska, Diakonii Polskiej i Eleos (fot. Michal Karski)Trzy kościelne organizacje charytatywne – rzymskokatolicki Caritas Polska, luterańska Diakonia Polska i prawosławny Eleos – na wspólnej uroczystości przyznały swoje nagrody dla osób zaangażowanych w działalność na rzecz potrzebujących.

Nagrody zostały rozdane 6 października podczas uroczystej XI Gali Ubi Caritas, która odbyła się w warszawskim Teatrze Roma. Uroczystość miała charakter ekumeniczny – swoje nagrody przyznały organizacje charytatywne trzech Kościołów.

Rzymskokatolicki Caritas Polska przyznaje nagrody „Ubi Caritas” w trzech kategoriach: darczyńca (laureatem została firma Bruk-Bet), świadectwo (nagrody otrzymały Natalia Borkowska i Zofia Grodny) oraz współpraca z Caritas (nagrodzono Beatę Biedulewicz oraz Grażynę Szlęzak-Wójcik). Ponadto w tych trzech kategoriach przyznano kilka wyróżnień. Nagrodę specjalną otrzymał Bernd Moser z Niemiec oraz Diocesan Education Commitee z Indii.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego od pięciu lat przyznaje nagrody „Miłosierny Samarytanin”. Nagrodę główną otrzymała Kinga Januszko, która od dwunastu lat z zaangażowaniem prowadzi stację diakonijną przy parafii luterańskiej w Sorkwitach. Wyróżniono również Irmgardę Wacławik i Joannę Głogowska, które od 2006 r. prowadzą przy parafii luterańskiej w Zabrzu Klub Seniora.

Po raz drugi swoje nagrody – „Dłonie miłosierdzia” – przyznała również prawosławna organizacja charytatywna Eleos. Wyróżnienie w kategorii świadectwo miłosierdzia otrzymała Lilija Moshechkova. Laureatem nagrody w kategorii współpraca z Eleos został prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Nagrody i wyróżnienia wręczali szefowie organizacji: ks. Marian Subocz z Caritas, Wanda Falk z Diakonii oraz ks. Doroteusz Sawicki z Eleos.

mk

fot. Michał Karski