Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Nagroda PRE dla państwa Baszkowskich

5 lipca 2021

Od lewej: bp Andrzej Malicki, Danuta i Zbigniew Baszkowscy oraz bp Jerzy Samiec (fot. mk)

 

Danuta i Zbigniew Baszkowscy otrzymali nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej za szczególne zasługi dla ruchu ekumenicznego. – Kochani, dożyliśmy wspólnego chrztu, da Bóg, że dożyjemy wspólnej Eucharystii [wśród chrześcijan różnych wyznań] – powiedziała laureatka odbierając nagrodę.

Nagroda Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) została ustanowiona w 2020 r. Zgodnie z regulaminem „przyznawana jest osobom fizycznym oraz prawnym i innym podmiotom, w kraju i za granicą, szczególnie zasłużonym dla ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie”. W pierwszej edycji kapituła nagrody, którą stanowi prezydium PRE, podjęła decyzję o nagrodzeniu ośmiu osób (pisaliśmy o tym tutaj).

Wśród laureatów znaleźli się Danuta i Zbigniew Baszkowscy z Kościoła Rzymskokatolickiego, którzy od lat są zaangażowani w działalność ekumeniczną. Założone przez nich Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha” organizuje w Warszawie comiesięczne Modlitewne Spotkania Ekumeniczne, w których biorą udział przedstawiciele kilkunastu Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Danuta Baszkowska brała też czynny udział w organizacji Zjazdów Gnieźnieńskich, przyczyniając się do włączenia elementów ekumenicznych do ich programów. Jest też znana z zaangażowania charytatywnego.

Ze względu na pandemię COVID-19 wręczenie nagrody Danucie i Zbigniewowi Baszkowskim odbyło się z opóźnieniem – 5 lipca, podczas posiedzenia prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej w siedzibie Rady w Warszawie. Laudację odczytał sekretarz PRE bp Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Statuetkę wręczył prezes PRE bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

– Miłujmy się nawzajem – to jest credo mojego życia – powiedziała Danuta Baszkowska odbierając nagrodę. Zwróciła uwagę, że droga ekumeniczna jest delikatna i trudna, jest jak róża, która ma kolce – i to są wieloletnie zranienia między chrześcijanami – ale ma też zapach. – Ten zapach ekumeniczny, czyli miłość naszą i nasze jednanie, nieśmy razem – zaapelowała. Wspomniała też swoją ciotkę luterankę, która ją przekonywała, że wspólna komunia święta między chrześcijanami różnych wyznań to jest tylko kwestia działania Ducha Świętego. – Kochani, dożyliśmy wspólnego chrztu, da Bóg, że dożyjemy wspólnej Eucharystii – podkreśliła na koniec laureatka nagrody PRE.

mk

 

Laudacja dla Danuty i Zbigniewa Baszkowskich pdf