Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Nabożeństwo ekumeniczne w Cieszynie

27 stycznia 2009

W luterańskim kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Nabożeństwo miało miejsce w niedzielę, 18 stycznia, i było transmitowane przez Polskie Radio „Katowice”. Wzięło w nim udział 24 duchownych z Kościołów: Ewangelicko–Augsburskiego (Diecezja Cieszyńska i Katowicka), Rzymskokatolickiego (Diecezja Bielsko–Żywiecka i Sosnowiecka), Starokatolickiego Mariawitów (Diecezja Łódzko-Śląska),    Polskokatolickiego (Diecezja Częstochowsko-Krakowska) oraz Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej (ks. Rafał Bukowiecki z Czeskiego Cieszyna). Wśród duchownych byli biskupi: Taduesz Rakoczy (rzym.-kat.) oraz Paweł Anweiler (ewang.-augsb.) oraz ks. infułat Eugeniusz Stelmach (polkat.). Z powodu choroby i warunków atmosferycznych w nabożeństwie nie mogli wziąć udziału  przedstawiciele Kościołów: Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Po procesjonalnym wejściu duchowieństwa do kościoła, wykonaniu na powitanie kilku pieśni przez miejscowy chór pod dyrekcją diakon Joanny Sikory, przemówienie powitalne wygłosił miejscowy proboszcz ks. Janusz Sikora, który też wraz z bp. Pawłem Anweilerem odprawił liturgię wstępną. Trzy teksty biblijne (Stary Testament, Lekcję i Ewangelię) przeznaczone na pierwszy dzień Tygodnia Modlitw odczytali przedstawiciele Kościołów: Polskokatolickiego ks. Adam Stelmach, wikariusz biskupi, Ewangelicko-Augsburskiego ks. Wojciech Pracki i Rzymskokatolickiego ks. prałat Henryk Satława, proboszcz sąsiedniej parafii katolickiej pw. św. Marii Magdaleny. Śpiew międzylekcyjny i śpiew psalmu dnia wykonała jako kantor menedżer Chóru „LUTNIA” Jadwiga Matuszewska. Po wspólnym zmówieniu apostolskiego wyznania wiary oraz pieśni zboru, z krótkim koncertem wystąpił katolicki Chór „LUTNIA” pod dyrekcją Marii Gruchel. Następnie kazanie wygłosił Ordynariusz Rzymskokatolickiej Diecezji Bielsko–Żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy, który na wstępie podziękował ks. Januszowi Sikorze i bp. Pawłowi Anwailerowi za zaproszenie do wygłoszenia kazania w szczególnym roku jubileuszowym parafii cieszyńskiej, z wdzięcznością wspominającej 300–lecie ponownego erygowania parafii oraz założenia na tym miejscu Kościoła Jezusowego oraz centrum parafialnego. Bp Tadeusz Rakoczy podziękował także bardzo serdecznie w imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego dotychczasowemu przewodniczącemu Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Janowi Grossowi za długoletnie (27 lat) posługiwanie ekumeniczne na Śląskiej Ziemi.
W kazaniu biskup powiedział, że jedność chrześcijańska jest możliwa tylko w rękach Bożych. Gdy wszyscy znajdziemy się już w rękach Bożych i przez te ręce będziemy kierowani, wtedy staniemy się jedno. Tej jedności widzialnej, fizycznej jeszcze dziś nie widzimy, ale widzimy wśród nas już jedność duchową, która przejawia się we wzajemnej pomocy w różnych miejscach naszego życia i we wspólnej egzystencji na tej ziemi.

Bp Paweł Anweiler jako nowy przewodniczący Śląskiego Oddziału PRE (od 1 stycznia) podziękował bp. Rakoczemu za głębokie kazanie, a wszystkim uczetnikom z różnych Kościołów za ich udział we wspólnej modlitwie o jedność, o którą prosił w arcykapłańskiej modlitwie nasz Pan Jezus Chrystus.

W ekumenicznej modlitwie o jedność wszystkich chrześcijan, o  chrześcijańskie przezwyciężenie wszystkich „swoich starych i nowych podziałów” brali udział przedstawiciele obecnych na nabożeństwie Kościołów oraz ks. Jan Gross, który w modlitwie podziękował za możliwość posługiwania ekumenicznego przez 27 lat w województwie śląskim i opolskim. Wspomniał także zmarłych ekumenistów: ś.p. bp. Adama Śmigielskiego z Sosnowca, ks. Arkadiusza Misia z Drogomyśla, ks. superintendenta Adama Hercunia z Katowic, Wilhelma Łękawskiego z Żor i inż. Jana Nowaka z Katowic. Wspólną Modlitwą Pańską i błogosławieństwem przedstawicieli Kościołów udzielonym przez bp. Pawła Anweilera i bp. Tadeusza Rakoczego oraz modlitewną pieśnią „Boże coś Polskę” zakończono wzniosłą, półtoragodziną uroczystość.

Po nabożeństwie w sali parafialnej odbyło się spotkanie obydwu chórów, jak też spotkanie duchownych wymienionych Kościołów.

fotoreportaż z nabożeństwa tutaj