Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Młodzież działa na rzecz klimatu

23 grudnia 2015 Młodzież działa na rzecz klimatu

fot. Archiwum Jakuba Niewiadomskiego


Podczas paryskiego szczytu klimatycznego COP21 odbyło się wydarzenie „Youth in Action for the Climate”. W jego ramach młodzi ludzie mieli okazję wziąć udział w różnorodnych warsztatach ekologicznych i spotkaniach. Wśród uczestników znalazł się również przedstawiciel Polskiej Rady Ekumenicznej.

„Youth in Action for the Climate” odbyło się od 30 listopada do 5 grudnia i było wydarzeniem towarzyszącym oenzetowskiej konferencji klimatycznej COP21 (o ekumenicznych akcentach podczas tej konferencji piszemy tutaj). Zostało zorganizowane przez francuską YMCA przy wsparciu programu Erasmus+. Uczestniczyło w nim ponad 80 młodych osób z kilkunastu państw Europy. Polską Radę Ekumeniczną reprezentował członek jej Komisji Młodzieżowej Jakub Niewiadomski.

Uczestnicy tego wydarzenia mieli możliwość wyboru pomiędzy szeroką gamą warsztatów oraz wizyt plenerowych. Pierwszego dnia były to wizyta na farmie, na której wytwarzane są ekologiczne produkty, zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej oraz warsztaty ze sprawnego korzystania z mediów społecznościowych. Kolejnego dnia uczestnicy mieli do wyboru warsztaty dotyczące tworzenia materiałów codziennego użytku oraz wizytę w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

Trzeci dzień paryskiego wydarzenia był bezpośrednio związany z konferencją COP21. Uczestnicy odwiedzili otwartą dla szerokiej publiczności strefę konferencji – civil society village. Dało im to możliwość przyjrzenia się z bliska organizacjom działającym na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz wzięcia udziału w dyskusjach i spotkaniach panelowych.

Tego samego dnia wieczorem miało miejsce ekumeniczne nabożeństwo w katedrze Notre-Dame, zorganizowane przez Radę Kościołów Chrześcijańskich we Francji.

Ostatniego dnia uczestnicy spotkania przygotowali kilka wiadomości, które później zostały przekazane oficjalnym delegatom na konferencję COP21. Podkreślano w nich konkretne aspekty ochrony środowiska naturalnego, na które – według młodzieży – zważać powinni podejmujący decyzje na konferencji.