Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Miłość nie powinna być skazana na ekumeniczną poczekalnię

21 stycznia 2024 Miłość nie powinna być skazana na ekumeniczną poczekalnię

Nabożeństwo ekumeniczne w katedrze polskokatolickiej (fot. mk)

 

– Jeśli będziemy promieniować radykalną miłością do Boga, to Pan nas będzie prowadził do jedności, której nam jeszcze brakuje. Ta miłość nie zastąpi rzetelnego dialogu teologicznego, ale też nie powinna być ona skazana na jakąś ekumeniczną poczekalnię – mówił bp Adam Bab z Kościoła Rzymskokatolickiego podczas centralnego nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które się odbyło w katedrze polskokatolickiej w Warszawie.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. W tym czasie na całym świecie duchowni i wierni różnych Kościołów chrześcijańskich spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W Polsce ekumeniczne wydarzenia w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywają się w ponad dwudziestu miastach lub regionach.

Centralne nabożeństwo tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan miało miejsce 21 stycznia w katedrze polskokatolickiej Świętego Ducha w Warszawie. Zgromadziło przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. Obecni byli m.in. prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Jarosław M. Jan Opala (Kościół Starokatolicki Mariawitów), bp Michał Janocha i bp Romuald Kamiński (Kościół Rzymskokatolicki), dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. mitrat Anatol Szydłowski (Kościół Prawosławny), ks. Adam Strojny (Kościół Rzymskokatolicki, wspólnota Chemin Neuf), dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Iga Zalisz (Kościół Ewangelicko-Reformowany).

Zebranych przywitał proboszcz miejscowej Parafii Polskokatolickiej Świętego Ducha bp Henryk Dąbrowski. Nabożeństwu przewodniczył zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego bp Andrzej Gontarek. Kazanie wygłosił bp Adam Bab, biskup pomocniczy w rzymskokatolickiej archidiecezji lubelskiej. Odniósł się do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10,27), a także do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, która tego dnia znalazła się wśród czytań biblijnych. Kaznodzieja podkreślił, że wszyscy chrześcijanie zdumiewają się miłością, którą Bóg objawił w swoim synu. – Żyjąc tą miłością, głosimy tę miłość. To jest miłość ekumeniczna, bo ona nas jednoczy. Jeśli będziemy promieniować radykalną miłością do Boga, to Pan nas będzie prowadził do jedności, której nam jeszcze brakuje. To jest możliwe, gdy całe nasze serca, umysły i dusze będą należeć do niego. Ta miłość nie zastąpi rzetelnego dialogu teologicznego, ale też nie powinna być ona skazana na jakąś ekumeniczną poczekalnię – przekonywał.

Rzymskokatolicki hierarcha zwracał też uwagę na obowiązki duszpasterzy względem ludzi w potrzebie. – Nie byłoby dobrze, gdybyśmy po dwudziestu wiekach głoszenia Ewangelii wciąż zadawali pytania, kto jest naszym bliźnim i gdzie są poranieni ludzie, którzy czekają na naszą miłość. Również ten wymiar Jezusowego przykazania miłości, który dotyczy bliźniego i jego ran, nie musi być zdeponowany w jakiejś ekumenicznej poczekalni. Już dziś możemy i powinniśmy razem przemówić do świata miłością, która jest czynnym miłosierdziem – skonkludował.

Po kazaniu uczestnicy nabożeństwa odczytali hymn do miłości z 1. Listu apostoła Pawła do Koryntian. Podczas liturgii śpiewali soliści – Agnieszka Gertner-Polak i adwentystyczny pastor Dariusz Górski.

mk

 

Czytaj:

 

Nagranie nabożeństwa (Parafia Polskokatolicka Świętego Ducha)