Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Migranci to też szansa dla ekumenizmu

22 stycznia 2018 Migranci to też szansa dla ekumenizmu

Nabożeństwo ekumeniczne w siedleckiej cerkwi (fot. Michał Karski)

 

– Wiatrem w żagle polskiego ekumenizmu wydaje się być obecność migrantów. Nie możemy patrzeć na tych ludzi jedynie w kategoriach ekonomicznych. Oczywiście, broń Boże przed prozelityzmem, ale to jest dla nas szansa, żeby poznać ich duchowość, religię, przyzwyczajenia. Spojrzeć na takiego człowieka z miłością, nie wyzyskiwać, ale może pomodlić się razem z nim – mówił podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.

Nabożeństwo odbyło się 21 stycznia w cerkwi prawosławnej Św. Trójcy w Siedlcach. Wzięli w nim udział duchowni i wierni różnych wyznań. Obecni byli m.in. zwierzchnicy czterech Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE): bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski) i pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów), a także abp Abel (Kościół Prawosławny), bp M. Ludwik Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów), bp Kazimierz Gurda i bp Krzysztof Nitkiewicz (Kościół Rzymskokatolicki), dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza, proboszcz siedleckiej parafii prawosławnej ks. Sławomir Kochan.

Zebranych przywitał abp Abel, zwierzchnik prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej i wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej. – Jest mi niezmiernie miło, że w trakcie tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan gromadzimy się tutaj w Siedlcach, w tejże prawosławnej cerkwi – powiedział. Nabożeństwo zostało odprawione zgodnie z liturgią prawosławnej wieczerni, której przewodniczył abp Abel. Teksty biblijne przeznaczone na dany dzień czytali pastor Mateusz Wichary, bp Marek Izdebski, bp Andrzej Malicki, bp M. Ludwik Jabłoński, ks. Grzegorz Giemza i abp Abel.

Kazanie wygłosił bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i zwierzchnik rzymskokatolickiej diecezji sandomierskiej. Przywołał słowa papieża Franciszka, który powiedział, że największą trucizną ekumenizmu jest prozelityzm, a Kościół nie jest drużyną piłkarską, która szuka sobie kibiców. – Dlatego powinniśmy głosić Ewangelię, żyć nią, aby w ten sposób przyciągać do Chrystusa, aby fascynować Chrystusem, nie naszą wspólnotą, nie nami samymi, ale Chrystusem – mówił kaznodzieja. Jego zdaniem innymi truciznami ekumenizmu są synkretyzm i doktrynalna autocenzura. – Trzeba uważać, żeby nikogo nie zranić. Ale dopasowywanie się do innych kosztem własnej tożsamości niesie dewastujące skutki, rujnuje nas samych i innych. W dialogu ekumenicznym każdy musi wiedzieć, kim jest – podkreślił. Zwracał uwagę, że trzeba się zastanowić nad recepcją dokumentów ekumenicznych i pomnażać dorobek ekumeniczny zgodnie z przypowieścią o talentach. Zdaniem hierarchy wiatrem w żagle polskiego ekumenizmu może być obecność migrantów. – Nie możemy patrzeć na tych ludzi jedynie w kategoriach ekonomicznych. Oczywiście, broń Boże przed prozelityzmem, ale to jest dla nas szansa, żeby poznać ich duchowość, religię, przyzwyczajenia. Spojrzeć na takiego człowieka z miłością, nie wyzyskiwać, ale może pomodlić się razem z nim – przekonywał bp Nitkiewicz.

Słowa pozdrowień przekazał zwierzchnik rzymskokatolickiej diecezji siedleckiej bp Kazimierz Gurda. – Cieszymy się, że Kościół Prawosławny, Kościół Mariawitów, Kościoły protestanckie, wspólnoty i parafie katolickie trwają w jedności i nasi wierni odnoszą się do siebie z wielkim szacunkiem i w codziennym życiu sobie nawzajem pomagają – powiedział.

Głos zabrał również bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Podkreślił, że aby ekumenizm mógł funkcjonować potrzebne są co najmniej trzy cechy: miłość wzajemna, mądrość i odwaga. – Chrześcijanie są zobligowani do miłości, a miłość do Boga okazuje się miłością do drugiego człowieka – niezależnie, jakiego jest wyznania, powiem więcej: niezależnie jakiej jest religii, powiem więcej: nawet jeżeli ktoś mówi, że nie wierzy, jest ateistą, zaprzecza w ogóle istnieniu Boga. My mamy kochać – przekonywał ewangelicki duchowny.

Michał Karski

Zobacz też:

Idea i historia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018 (materiały, harmonogramy nabożeństw i innych spotkań)

 

Kazanie bp. Krzysztofa Nitkiewicza (nagranie portalu ekumenizm.pl)

 

Na naszym profilu facebookowym www.facebook.com/ekumenia udostępniamy nagranie całego nabożeństwa ekumenicznego w Siedlcach, przygotowane przez portal ekumenizm.pl.

 

Fotorelacja z nabożeństwa (fot. Michał Karski)