Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Migracje to błogosławieństwo

6 grudnia 2009

Konferencja w Budapeszcie rozpoczęła Rok Migracji – wspólny projekt Konferencji Kościołów Europejskich i Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie.

W trzydniowej konferencji, która rozpoczęła się 26 listopada, wzięło udział około 70 przedstawicieli Kościołów z całej Europy, a także z innych regionów świata. – Kościoły muszą wzmacniać i polepszać swoją pracę z i dla migrantów, uchodźców i mniejszości etnicznych – powiedział Colin Williams, sekretarz generalny Konferencji Kościołów Europejskich (CEC).

Podczas konferencji w Budapeszcie uczestnicy mówili o doświadczeniach swoich Kościołów dotyczących migracji – pojmowanej jako sprawa jedności Kościoła, jako społeczno-diakonijne powołanie Kościoła oraz jako polityczne zaangażowanie Kościoła. Członkowie Światowej Sieci Ekumenicznej ds. Migracji (związanej ze Światową Radą Kościołów) przekazali swoje refleksje na temat pracy w Europie.

Zdaniem Doris Peschke, sekretarz generalnej Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie (CCME), Kościoły mają bogate biblijne podstawy do tego, aby pozytywnie rozumieć migracje. – Jest bardzo ważne, aby rozpoznawać tę rzeczywistość i przezwyciężać obawy w naszych społeczeństwach. Migracje to błogosławieństwo, a nie przekleństwo – powiedziała.

CEC i CCME razem ogłosiły rok 2010 jako Rok Migracji. W nadchodzącym roku te ekumeniczne organizacje pragną dzielić się doświadczeniami kościelnych programów pracy dla i z migrantami, uchodźcami i mniejszościami etnicznymi, a także zaproponować nowe programy. W ramach projektu został przygotowany kalendarz, w którym dla każdego miesiąca 2010 r. przeznaczono temat, związany z problematyką migracji (np. jednoczenie w różnorodności, rasizm i dyskryminacja, niewolnictwo, ochrona uchodźców). Strona internetowa projektu www.migration2010.eu ma stymulować dyskusję na temat tego, co Kościoły mogą robić w pracy z migrantami, a także jak mogą promować bardziej otwarte społeczności i społeczeństwa. Na stronie zamieszczono też wiele materiałów dotyczących projektu.

źródło: CEC

Zobacz też: www.migration2010.eu