Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Międzywyznaniowe spotkanie o modlitwie

29 maja 2012

Europejski Ekumeniczny Kurs Studyjny w Josefstal 2012 (fot. PRE)

Spotkanie w Josefstal (fot. PRE)

W niemieckim Josefstal odbył się Europejski Ekumeniczny Kurs Studyjny na temat modlitwy. Wzięli w nim udział chrześcijanie różnych wyznań z kilkunastu państw europejskich. Byli wśród nich przedstawiciele polskich Kościołów.

Europejski Ekumeniczny Kurs Studyjny w Josefstal od ponad 40 lat oferuje możliwość intensywnego, dziesięciodniowego ekumenicznego spotkania dla chrześcijan z Europy. Tegoroczny odbywał się od 7 do 16 maja w Centrum Studyjnym dla Młodzieży Ewangelickiej.

Na zaproszenie bp. prof. Heinricha Bedford-Strohma z Kościoła Luterańskiego w Bawarii wzięli w nim udział przedstawiciele Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Czeskobraterskiego, Prawosławnego, Waldensów, Husyckiego oraz Anglikańskiego. Uczestnicy przybyli z różnych krajów Europy: Austrii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Polskę reprezentowali: Wanda Falk (dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), Ewa Śliwka (dyrektor Kancelarii Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), Matylda Winnicka z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Michał Dmitruk z Polskiej Rady Ekumenicznej.

Temat konferencji brzmiał „Modlitwa – tradycje modlitwy, style, milczenie”. Podczas kilku dni mówiono o znaczeniu modlitwy, jej formach i treści z punktu widzenia Kościoła luterańskiego, reformowanego, rzymskokatolickiego i prawosławnego. We wszystkich Kościołach modlitwa jest integralną częścią wiary.

W trakcie kursu uczestnicy poruszyli między innymi zagadnienia związane z doświadczeniami, oczekiwaniami, wagą modlitwy w różnych tradycjach i wyznaniach. Dużo czasu poświęcono znaczeniu modlitwy dla różnych grup społecznych oraz zagadnieniu zachęcania przez Kościoły do praktykowania modlitwy.

Kurs w Josefstal był przede wszystkim międzynarodowym i międzypokoleniowym spotkaniem ludzi różnych wyznań chrześcijańskich i Kościołów w Europie, przejawiających gotowość do spotkania i uczenia się od siebie nawzajem. Uczestnicy mieli możliwość spotkań w małych grupach, wymiany doświadczeń, a także prezentacji swoich Kościołów, krajów i organizacji podczas wieczornych spotkań Forum Europa Markt. Praktyczną stroną spotkania były poranne i wieczorne modlitwy oraz niedzielne nabożeństwo, które uczestnicy przygotowali uwzględniając tradycje poszczególnych krajów i wyznań.

Michał Dmitruk