Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Międzyreligijny Manifest Klimatyczny

10 grudnia 2008

W Uppsali (Szwecja) odbył się Międzyreligijny Szczyt Klimatyczny. Jego uczestnicy, reprezentujący różne tradycje religijne, podpisali wspólny manifest, w którym domagają się podjęcia zdecydowanych kroków w celu przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Szczyt odbywał się od 28 do 29 listopada. Na zaproszenie zwierzchnika luterańskiego Kościoła Szwecji abp. Andersa Wejryda do Uppsali z różnych stron świata przyjechało 26 przedstawicieli środowisk opiniotwórczych różnych tradycji religijnych: sikhizmu, hinduizmu, chrześcijaństwa, islamu, taoizmu, buddyzmu, judaizmu. Wśród nich znalazło się dwoje członków Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów: bp Sofie Petersen z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Grenlandii (Dania) oraz ojciec Leonid Kishkovsky z Kościoła Prawosławnego w USA, a także prof. Jesse Mugambi z Kościoła Anglikańskiego Kenii, który jest członkiem powołanej przez ŚRK grupy roboczej zajmującej się problematyką zmian klimatu.

Uczestnicy szczytu wzięli udział w serii wykładów i seminariów, a wieczorem, 28 listopada, podczas międzyreligijnej ceremonii w uppsalskiej katedrze, podpisali Międzyreligijny Manifest Klimatyczny „Nadzieja dla przyszłości!”.

W Manifeście sygnatariusze podzielają wyrażane przez naukowców i polityków obawy co do zmian klimatycznych. Zauważają jednocześnie, iż religie mają wpływ na rzesze ludzi i mogą stymulować zmiany w ich stylach życia i wzorach konsumpcji. „Podejmujemy tę misję w duchu odpowiedzialności i wiary” – piszą sygnatariusze dokumentu. Następnie zwracają uwagę na cud i dar, jakim jest życie na planecie Ziemi. Jednak współczesna działalność człowieka zakłóciła system klimatyczny. „Dzisiaj ludzkość stanowi główną siłę, która zmienia pierwotne warunki życia i pomyślności większości stworzeń na Ziemi. Wiemy już wystarczająco dużo, aby zdać sobie sprawę z tego, że musimy natychmiast podjąć działania dla dobra przyszłych pokoleń. Sytuacja jest krytyczna” – czytamy w Manifeście. Sygnatariusze tekstu są przekonani, że te niekorzystne procesy można zatrzymać, ale do tego potrzebne są głębokie zmiany w stylach życia, trybach pracy, w ekonomii, handlu czy technologii, a także dalekowzroczne przywództwo polityczne.

Manifest wzywa rządy i międzynarodowe organizacje do przygotowania wszechstronnej strategii klimatycznej, która mogłaby zostać zaakceptowana na przyszłorocznej Konferencji Klimatycznej w Kopenhadze. Strategia ta powinna przyczynić się do utrzymania zmian klimatycznych poniżej 2 stopni Celsjusza. Odpowiedzialność za to jest wspólna, ale powinna być rozłożona sprawiedliwie, zgodnie z możliwościami poszczególnych państw. Sygnatariusze dokumentu zwracają się do przywódców politycznych o szybkie i radykalne ograniczenie emisji gazów w bogatych krajach. Jednocześnie kraje rozwijające się również powinny, w miarę swoich możliwości, podejmować działania w kierunku bardziej ekologicznego gospodarowania. Państwa rozwinięte mają obowiązek je w tym wspierać i dzielić się z nimi osiągnięciami technologicznymi.

Jako przedstawiciele różnych religii, sygnatariusze dokumentu zobowiązują się do informowania swoich wiernych oraz inspirowania ich do wzięcia odpowiedzialności za wdrażanie efektywnych środków w celu przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Zobowiązują się także do nakłaniania przywódców politycznych i gospodarczych do rozwijania wszechstronnych strategii i działań związanych z tym problemem. „Jako religijni przywódcy i nauczyciele chcemy przeciwstawić kulturze strachu kulturę nadziei. Z buntowniczym optymizmem chcemy podjąć wyzwanie, jakim jest problem klimatyczny, aby podkreślić podstawowe zasady wszystkich wielkich nienaruszalnych tradycji świata: sprawiedliwość, solidarność i współczucie. Chcemy popierać najlepszych naukowców i przywódców politycznych. Zobowiązujemy nasze wspólnoty do wspierania ducha radości i nadziei w stosunku do największego daru, jaki został nam wszystkim dany – daru życia!” – piszą na koniec autorzy dokumentu.

Międzyreligijny Manifest Klimatyczny zostanie zaprezentowany przez abp. Andersa Wejryda podczas grudniowej Konferencji Klimatycznej w Poznaniu.

(mk)

tekst Manifestu w języku angielskim tutaj

(pod tym linkiem można także znaleźć wersje niemiecką, francuską, hiszpańską, szwedzką i arabską tego dokumentu)