Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Międzyreligijne spotkanie kobiet dla pokoju i dialogu

18 września 2008

Chrześcijanki i muzułmanki z różnych stron świata spotkały się w Szwecji, by razem zastanawiać się nad tym, jak religia może służyć pokojowi i jaka jest rola kobiet w dialogu międzyreligijnym.

Od 4 do 7 września w Göteborgu miało miejsce spotkanie kobiet reprezentujących dwie wielkie religie światowe. Chrześcijanki i muzułmanki razem dyskutowały nad tym, w jaki sposób religia może służyć pokojowi. Spotkanie „Przez religię do pokoju” zostało zorganizowane przez Światową Radę Kościołów oraz Teherański Instytut Dialogu Międzyreligijnego.

Do Göteborga przyjechało 25 kobiet z Iranu, USA, Pakistanu, Senegalu, Palestyny, Szwecji i innych europejskich krajów. Uczestniczki przywitała ks. Marika Palmdahl, odpowiedzialna za dialog międzyreligijny w diecezji göteborskiej Kościoła Szwecji. Podczas dyskusji zastanawiano się nad zagadnieniami związanymi z rolą kobiety w dialogu międzyreligijnym. Była okazja do wymiany doświadczeń ze szwedzkimi rodzinami i miejscowymi chrześcijańsko-muzułmańskimi grupami kobiet. Mówiono o religii, nowoczesności, sekularyzmie, integracji imigrantów, odwadze cywilnej, problemach transformacji, relacji mniejszości i większości, feministycznym podejściu do kwestii niesienia pokoju. Uczestniczki spotkania poruszały problemy edukacji, rozwoju mediów, zastanawiały się nad wyzwaniami, jakie stoją przed nimi, jako kobietami, w niesieniu pokoju.


Dialog na tym spotkaniu pozwala nam wszystkim zrozumieć problemy, z którymi musimy się mierzyć jako kobiety. To nie tylko wpływa na pracę jaką wykonujemy po powrocie do domu, ale także na sposób, w jaki inicjujemy dialog w naszych krajach i społecznościach – powiedziała Bibifatemeh Mousawi Nezhad, dyrektor Teherańskiego Instytutu Dialogu Międzyreligijnego, która podkreśliła też potrzebę zwrócenia uwagi na głos kobiet w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim.

Spotkanie kobiet w Göteborgu było już drugim tego typu spotkaniem. Pierwsze odbyło się w listopadzie 2007 roku w Teheranie. Spotkania te wpisują się w inicjatywę Światowej Rady Kościołów „Dekada Przezwyciężania Przemocy 2001-2010”, która promuje pokojowe współżycie bez przemocy.


To wspaniałe widzieć, jak pierwsze rezultaty tego dialogu nabierają kształtu – powiedziała Rima Barsoum, odpowiedzialna w Światowej Radzie Kościołów za dialog i współpracę międzyreligijną. Na początku 2009 roku wydane zostaną pomoce edukacyjne „Kobiety i dialog międzyreligijny” („Women and Interreligious dialogue”), które będą zawierać studia przypadków z Iranu, USA i Szwecji oraz materiały używane przez chrześcijanki i muzułmanki, pomocne w budowaniu relacji zaufania i współpracy.

źródło: Światowa Rada Kościołów