Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Międzyreligijne seminarium o rozwiązywaniu konfliktów

30 lipca 2019 Międzyreligijne seminarium o rozwiązywaniu konfliktów

W Düsseldorfie odbędzie się 31. Seminarium Duszpasterstwa i Doradztwa Międzykulturowego i Międzyreligijnego na temat „Transformacja konfliktu i międzyreligijna praca na rzecz pokoju”. Polska Rada Ekumeniczna jest jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia.

Podczas seminarium omawiana będzie systemowa transformacja konfliktu. Jest to całościowa metoda zarządzania konfliktem, w której zadaje się pytania o powstanie konfliktu, analizuje jego dynamikę oraz próbuje zrównoważyć interesy stron i przetworzyć konflikt w poszukiwanie jego rozwiązania. Uczestnicy seminarium będą dyskutowali na temat tej metody i tego, w jaki sposób może ona być pomocna w duszpasterstwie i doradztwie w różnych kontekstach religijnych i kulturowych.

W ramach seminarium zaplanowano wykłady, warsztaty, pracę w grupach, dyskusje panelowe. Ponadto uczestnicy odwiedzą synagogę i meczet, gdzie będą rozmawiać o doświadczeniach antysemityzmu i islamofobii.

Seminarium odbędzie się od 1 do 6 września w Düsseldorfie. Językami obrad będą angielski i niemiecki. Wydarzenie jest organizowane przez Towarzystwo Duszpasterstwa i Doradztwa Międzykulturowego we współpracy z Kościołem Ewangelickim w Nadrenii, Akademią Ewangelicką w Nadrenii, Centrum Teologii Islamskiej Uniwersytetu w Tybindze, Islamską Wspólnotą Religijną w Austrii i Polską Radą Ekumeniczną.

 

Zobacz też: