Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Międzynarodowy konkurs o zrównoważonym rozwoju

6 lipca 2011

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży organizuje konkurs „Spotkajmy się pojutrze”. Jego autorzy zachęcają do przygotowywania projektów wymian młodzieżowych, poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju. Na najlepsze projekty czeka nagroda.

Konkurs ma na celu promocję edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju wśród młodych ludzi z Polski i Niemiec. Organizatorom konkursu zależy na uświadomieniu młodzieży relacji pomiędzy środowiskiem naturalnym, wzrostem gospodarczym a rozwojem społecznym.

Założeniem zgłaszanych projektów powinno być kształtowanie w młodzieży odpowiedzialnych postaw wobec przyszłych pokoleń oraz utwierdzenie młodych ludzi w przekonaniu, że ich głos jest ważny, a poprzez swoje zaangażowanie mogą zmienić świat na lepszy – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym.

Projekty należy zgłaszać do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) najpóźniej do 16 września. Na najciekawsze czeka Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży jest dwunarodową organizacją, która dofinansowuje spotkania, praktyki, programy specjalistyczne i inne, w których biorą udział młodzi ludzie z Polski i Niemiec. Polska Rada Ekumeniczna współpracuje w PNWM, koordynując współpracę finansową i programową grup młodzieżowych obu krajów wywodzących się z kręgów kościelnych.

____________________

Więcej o konkursie „Spotkajmy się pojutrze”

Zobacz też: