Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Międzynarodowe seminarium ekumeniczne w Josefstal

7 czerwca 2019 Międzynarodowe seminarium ekumeniczne w Josefstal

Uczestnicy seminarium w Josefstal

 

Już po raz dwudziesty piąty odbyło się ekumeniczne seminarium w niewielkiej bawarskiej miejscowości Josefstal. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych Kościołów – w większości europejskich, ale obecna była też reprezentantka Kościoła Luterańskiego w Kenii.

Spotkanie odbyło się od 13 do 22 maja. Jego głównym organizatorem był Kościół Ewangelicko-Luterański w Bawarii. W Josefstal zgromadzili się przedstawiciele różnych denominacji chrześcijańskich: anglikanie, bracia czescy, ewangelicy reformowani, luteranie, prawosławni, rzymscy katolicy oraz waldensi. Na spotkaniu obecna była też delegacja Kościołów z Polski. Kościół Ewangelicko-Augsburski reprezentowali Ewa Śliwka i ks. Edwin Pech, Kościół Prawosławny – Michał Koper, Kościół Ewangelicko-Reformowany – Agnieszka Filak, Kościół Rzymskokatolicki – Grażyna Kotarska (diecezja opolska), zaś Polską Radę Ekumeniczną Jerzy Gundlach z Kościoła Prawosławnego.

Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Odkryć duchowość na nowo”. W czasie 10 dni seminarium uczestnicy mieli możliwość zastanowienia się nad tym, czym jest duchowość i jaki rodzaj duchowości obecny jest na co dzień w Kościołach, które reprezentują. Chcąc zrozumieć duchowość drugiego człowieka, najlepszą okazją do tego jest zobaczyć, w jaki sposób się modli. Dlatego też, oprócz licznych wykładów dotyczących duchowości, wiele czasu poświęcono na modlitwę. Wspólne modlitwy poranne i wieczorne pomagały uczestnikom odkryć ich wrażliwość, sposób pobożności czy patrzenia na wyznawaną wiarę. Apogeum duchowości mogli odkryć w nabożeństwach poszczególnych Kościołów. W Monachium wzięli udział w mszy rzymskokatolickiej, sprawowanej w jezuickim kościele św. Michała Archanioła. Natomiast w Josefstal była okazja do uczestnictwa w prawosławnej św. liturgii oraz nabożeństwie ewangelickim w miejscowym kościele ap. Piotra.

Wspólne dni przebiegały w atmosferze wzajemnej życzliwości, miłości, otwartości i chęci wzajemnego służenia sobie. Choć chrześcijanie różnią się bardzo często w pojmowaniu spraw dogmatycznych, to jednak łączy ich Chrystus, który nakazał im wzajemną miłość (J 13,35). Podczas jednego z wieczorów uczestnicy seminarium mieli okazję do zaprezentowania najlepszych specjałów i kuchni swoich krajów. Tym, co łączy podzielonych chrześcijan, jest wspólny śpiew, wykonywany na chwałę Bożą. Podczas seminarium śpiewowi poświęcono dużo czasu.

Ponad 45 uczestników spotkania z różnych miejsc świata doceniło wielką wartość wspólnego spotkania, wzajemnego poznania siebie oraz wyraziło chęć dalszego kontynuowania zawiązanych znajomości.

Michał Koper