Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Metropolita Sawa wyjaśnia list do patriarchy Cyryla i prosi o wybaczenie

4 lutego 2023 Metropolita Sawa wyjaśnia list do patriarchy Cyryla i prosi o wybaczenie

Metropolita Sawa (fot. mk)

 

„Moja depesza została wysłana jedynie, by spełnić wymogi przyjęte protokołem, bez uwzględnienia trudnej sytuacji geopolitycznej. Perspektywa ostatnich dni oraz dokonana przez wielu interpretacja moich zamiarów i słów w sposób sprzeczny z moimi intencjami pokazuje, iż pomyliłem się, a sytuacja wymagała większej ostrożności. Dlatego wyrażam swój żal, że wywołałem tak duże zamieszanie medialne (…). Zwracam się do Was Bracia i Siostry w Chrystusie, a także do wszystkich Rodaków: wybaczcie mnie, grzesznemu” – napisał zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa w związku ze swoim listem gratulacyjnym do patriarchy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Cyryla.

1 lutego na stronie internetowej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego opublikowano list, który metropolita Sawa skierował do patriarchy Cyryla z okazji 14. rocznicy jego intronizacji. „W okresie Waszej Patriarszej posługi Rosyjski Kościół Prawosławny, dzięki trudom Waszej Świątobliwości, lśnił duchowym odrodzeniem i służy przykładem dla innych” – napisał polski hierarcha. Odniósł się też do sytuacji prawosławia w Ukrainie. „Wrogowi wiary nie podoba się stabilność Cerkwi i stara się ją zniszczyć. Dobitnie świadczy o tym to, co wydarzyło się w Ukrainie. Jednak moc Boża jest wielka, jest niezwyciężona. Głęboko wierzymy, że zło, które niszczy boski organizm cerkiewny, zostanie zniszczone przez zwycięzcę śmierci i piekła, Chrystusa” – czytamy w tekście gratulacji.

List metropolity Sawy spotkał się z wieloma komentarzami w mediach. Wskazywano na kontekst przekazania takich gratulacji. Patriarcha Cyryl bowiem od początku wojny w Ukrainie wspiera, błogosławi i usprawiedliwia zbrodnicze działania władz Rosji i jej armii w tym konflikcie zbrojnym.

Wobec tych komentarzy metropolita Sawa 4 lutego wydał komunikat do wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Oświadczył w nim jednoznacznie, że: potępiał i potępia zbrodniczą inwazję Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę, wielokrotnie wyrażał swoje zdumienie i zażenowanie wypowiedziami patriarchy Cyryla na temat wojny w Ukrainie i nie podziela tych opinii, wraz z całym polskim episkopatem prawosławnym wspiera naród ukraiński w dążeniu do odzyskania pełnej wolności, suwerenności i integralności kraju, a także popierał i popiera potrzebę uniezależnienia się Cerkwi Prawosławnej w Ukrainie. Przypomniał też, że Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny zaangażował się od samego początku w niesienie materialnej, duszpasterskiej oraz moralnej pomocy uchodźcom z Ukrainy.

„Jednoznacznie stwierdzam, że moja depesza została wysłana jedynie, by spełnić wymogi przyjęte protokołem, bez uwzględnienia trudnej sytuacji geopolitycznej. Perspektywa ostatnich dni oraz dokonana przez wielu interpretacja moich zamiarów i słów w sposób sprzeczny z moimi intencjami pokazuje, iż pomyliłem się, a sytuacja wymagała większej ostrożności. Dlatego wyrażam swój żal, że wywołałem tak duże zamieszanie medialne, narażające wspólnotę Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na – niezasłużony przez Nią –  ból. W duchu zbliżającej się w naszym Kościele Niedzieli Wybaczenia Win zwracam się do Was Bracia i Siostry w Chrystusie, a także do wszystkich Rodaków: wybaczcie mnie, grzesznemu” – napisał metropolita Sawa w swoim komunikacie.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny jest jednym z siedmiu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Metropolita Sawa z urzędu zasiada w prezydium PRE.

 

Poniżej pełny tekst komunikatu metropolity Sawy

Do wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Umiłowani Siostry i Bracia,

Zwyczajowa osobista depesza, jakimi pozdrawiają się wzajemnie Zwierzchnicy Lokalnych Kościołów Prawosławnych z okazji rocznic ingresu, dnia imienin lub urodzin, skierowana przeze mnie do Patriarchy Moskiewskiego i Wszechrusi wywołała szereg komentarzy i wzbudziła niepokój u części wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Pragnąc w ostateczny sposób przeciąć wszelkie interpretacje użytych w depeszy sformułowań jednoznacznie oświadczam:

  1. Potępiałem i potępiam zbrodniczą inwazję Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Wyraz temu stanowisku dałem jeszcze w marcu 2022 roku kierując apel o jej zaprzestanie zarówno do Federacji Rosyjskiej, jak i osobiście do Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla.
  2. Wielokrotnie wyrażałem swoje zdumienie i zażenowanie wypowiadanymi przez Patriarchę Cyryla słowami na temat wojny w Ukrainie. Nie podzielałem i nie podzielam tych opinii i uważam, że nie służą przywróceniu pokoju w Ukrainie oraz negatywnie wpływają na postrzeganie Prawosławia.
  3. Zarówno ja osobiście, jako Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, jak i Episkopat oraz duchowieństwo i wierni wspieramy Naród Ukraiński w dążeniu do odzyskania pełnej wolności, suwerenności i integralności kraju.
  4. Od samego początku wojny, o czym świadczą zarówno wypowiedzi poszczególnych Biskupów jak i wszystkie oficjalne dokumenty św. Soboru Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego obradującego pod moim przewodnictwem, popieraliśmy i nadal popieramy potrzebę uniezależnienia się Cerkwi Prawosławnej w Ukrainie. Wielokrotnie apelowaliśmy do Jego Świątobliwości Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja o zwołanie Spotkania Zwierzchników Lokalnych Cerkwi Prawosławnych celem podjęcia w tej sprawie ogólnoprawosławnej decyzji rozwiązującej trudną sytuację kanoniczną, celem uniknięcia kolejnych rozłamów w łamach św. Prawosławia.
  5. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny zaangażował się od samego początku w niesienie materialnej, duszpasterskiej oraz moralnej pomocy uchodźcom z Ukrainy, o czym świadczy działalność Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” zarówno na szczeblu ogólnocerkiewnym, jak i diecezjalnym. Z całym spektrum tej działalności można zapoznać się na stronach internetowych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i poszczególnych diecezji. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej działalność tę uznał za szlachetną i odznaczył przedstawicieli „Eleosu” Krzyżami Zasługi.

Siostry i Bracia,

Całe swoje życie poświęciłem służbie Bogu, Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu, naszej  Ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej, patriotycznej edukacji młodych pokoleń, organizacji prawosławnego duszpasterstwa wojskowego, a także pomocy potrzebującym. Jednoznacznie stwierdzam, że moja depesza została wysłana jedynie, by spełnić wymogi przyjęte protokołem, bez uwzględnienia trudnej sytuacji geopolitycznej. Perspektywa ostatnich dni oraz dokonana przez wielu interpretacja moich zamiarów i słów w sposób sprzeczny z moimi intencjami pokazuje, iż pomyliłem się, a sytuacja wymagała większej ostrożności. Dlatego wyrażam swój żal, że wywołałem tak duże zamieszanie medialne, narażające wspólnotę Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na – niezasłużony przez Nią –  ból.

W duchu zbliżającej się w naszym Kościele, Niedzieli Wybaczenia Win zwracam się do Was Bracia i Siostry w Chrystusie, a także do wszystkich Rodaków: wybaczcie mnie, grzesznemu.

Z Bożej łaski pokorny,
+ Sawa
Metropolita Warszawski i całej Polski

Warszawa 4 lutego 2023 roku

 

Czytaj też: list metropolity Sawy do patriarchy Cyryla (RU)