Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Metropolita Hilarion w Warszawie

3 czerwca 2011

Z dwudniową wizytą przybył do Warszawy metropolita wołokołamski Hilarion, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Głównym celem wizyty były rozmowy z polskim Kościołem Rzymskokatolickim na temat dokumentu dotyczącego pojednania polsko-rosyjskiego.

Metropolita Hilarion przebywał w Warszawie od 31 maja do 1 czerwca. Pierwszego dnia wizyty spotkał się z metropolitą Sawą, zwierzchnikiem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W rozmowie pomiędzy hierarchami poruszono temat rozwijania współpracy pomiędzy prawosławnymi Kościołami polskim i rosyjskim oraz problemy dotyczące całego prawosławia.

Tego samego dnia metropolita Hilarion zwiedził Prawosławny Dom Opieki „Betania” i parafię pw. św. Aleksandry w Stanisławowie k. Warszawy, gdzie miał okazję porozmawiać z parafianami. Wieczorem gość z Rosji uczestniczył w przyjęciu wydanym przez rosyjską ambasadę. Przez cały dzień towarzyszył mu metropolita Sawa.

Drugi dzień wizyty rozpoczęła Liturgia celebrowana w kaplicy Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Następnie rosyjski hierarcha spotkał się z przedstawicielami rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski. Rosyjski Kościół Prawosławny i Kościół Rzymskokatolicki w Polsce przygotowują razem dokument dotyczący wkładu obydwu Kościołów w pojednanie między narodami Rosji i Polski.

W rozmowach ze strony rosyjskiej obok metropolity Hilariona uczestniczył jego sekretarz ks. Igor Jakimciuk. Polski Kościół Rzymskokatolicki reprezentowali prymas-senior abp Henryk Muszyński, sekretarz generalny Episkopatu bp Stanisław Budzik oraz przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu ds. Ekumenizmu bp Tadeusz Pikus. Obecny był także nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

Spotkanie, które odbyło się w gmachu Sekretariatu Episkopatu Polski, trwało ponad dwie godziny. Po jego zakończeniu obie strony przyznały, że istnieją jeszcze pewne rozbieżności, szczególnie jeśli chodzi o kwestie historyczne. Dlatego prace nad dokumentem muszą jeszcze potrwać i trudno dziś ogłosić datę ich zakończenia.

Podczas spotkania z mediami metropolita Hilarion wskazał na obszary, w których katolicy i prawosławni mogą razem działać. Zwrócił uwagę, iż prześladowania i dyskryminacja chrześcijan są dziś zjawiskiem masowym, zwłaszcza w niektórych krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. Jego zdaniem, jeśli w Europie walczy się z islamofobią, antysemityzmem czy innymi formami wrogości między religiami i narodami, to należy też walczyć z chrystianofobią. – Sądzę, że nasza solidarność z prześladowanymi chrześcijanami w różnych częściach świata może stać się także jednym z tematów naszego dialogu z Kościołem katolickim – podkreślił rosyjski hierarcha. Zwrócił też uwagę na problem aborcji, którego nie da się rozwiązać wyłącznie za pomocą inicjatyw ustawodawczych. Zdaniem metropolity Hilariona potrzeba współdziałania Kościoła, państwa, szkoły i mediów w celu tworzenia klimatu sprzyjającego rodzinie w ogóle, a rodzinom wielodzietnym w szczególności.

źródło: cerkiew.pl/KAI