Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Metropolita Emanuel prezydentem CEC

21 grudnia 2009

Komitet Naczelny Konferencji Kościołów Europejskich wybrał nowego prezydenta tej ekumenicznej wspólnoty. Został nim Metropolita Emanuel z Francji. Wybrano także wiceprezydentów i Komitet Wykonawczy.

Komitet Naczelny Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) obradował od 16 do 19 grudnia w Genewie. Pierwszego dnia wybrał na prezydenta CEC prawosławnego Metropolitę Emanuela z Francji. Zastąpi on ks. Jeana Arnolda de Clermont z Kościoła Reformowanego we Francji. Wiceprezydentami zostali ks. Cordelia Kopsch z Niemiec oraz bp Christopher Hill z Anglii. Wybrano także pozostałych siedmiu członków Prezydium CEC, stanowiące Komitet Wykonawczy organizacji. W jego skład weszli: Metropolita Atanazy (prawosławny, Grecja), ks. Karin Burstrand (luteranka, Szwecja), Sonila Dedja (prawosławna, Albania), Katerina Dekanovska (husytka, Czechy), Metropolita Irineu (prawosławny, Rumunia), prof. Goos Minderman (remonstrant, Holandia) oraz ks. Thomas Wipf (ewangelik reformowany, Szwajcaria).

Metropolita Emanuel urodził się w 1958 r. na Krecie. Studiował teologię w Paryżu i Stanach Zjednoczonych. Wyświęcony na księdza został w 1995 r. Był dyrektorem brukselskiego Biura Komunikacji Kościoła Prawosławnego i Unii Europejskiej. Od 2003 r. jest Metropolitą Świętej Metropolii Francji. Pełni funkcję prezydenta Zgromadzenia Biskupów Prawosławnych we Francji, współprzewodniczącego Rady Kościołów Chrześcijańskich Francji, a także współprzewodniczącego Światowej Konferencji Religii na rzecz Pokoju. Od 2003 r. jest członkiem Komitetu Naczelnego CEC.

Jako priorytety działalności Konferencji Kościołów Europejskich Metropolita Emanuel wymienił prace grupy roboczej nad zmianą struktury organizacji, koordynację działań różnych komisji i biur CEC, łączenie wschodniej i zachodniej Europy, przywrócenie zaangażowania Kościołów prawosławnych w organizacji, reintegrację z CEC Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, który zawiesił swoje członkostwo w 2008 r. Nowy prezydent zwrócił też uwagę na potrzebę dialogu z instytucjami europejskimi w oparciu o Traktat Lizboński, rozwoju dialogu międzyreligijnego, jak też lepiej ustrukturowanej współpracy w Kościołem Rzymskokatolickim w Europie.

Ks. Cordelia Kopsch od 2005 r. jest wiceprezydentem Ewangelickiego Kościoła w Hesji-Nassau (Niemcy). Teologię studiowała w Niemczech i Izraelu. W 1980 r. została ordynowana na księdza. Pracowała jako duchowna parafialna, była też referentką ds. Misji i Ekumenizmu. Od 2004 r. jest członkinią Komitetu Naczelnego CEC.

Bp Christopher Hill jest zwierzchnikiem anglikańskiej diecezji Guildford (Anglia). Został ordynowany na diakona w 1969 r., a na księdza w 1970 r. Pracował jako duchowny parafialny, następnie biskup diecezjalny. W 1974 r. został kapelanem-asystentem Rady Arcybiskupa Canterbury ds. Stosunków Zagranicznych (Rada ta w 1981 r. przeistoczyła się w Departament ds. Ekumenizmu). W latach 1982-1989 był Sekretarzem Arcybiskupim ds. Ekumenizmu. Pracował również w kilku komisjach ds. dialogu między Kościołem Anglii a innymi Kościołami.

Utworzona w 1959 r. Konferencja Kościołów Europejskich jest wspólnotą 120 Kościołów tradycji anglikańskiej, prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej oraz 40 organizacji stowarzyszonych w całej Europie. Polska Rada Ekumeniczna współpracuje z Konferencją Kościołów Europejskich. Wszystkie Kościoły członkowskie PRE są także członkami CEC. W skład Komitetu Naczelnego organizacji wchodzi dwoje Polaków: dr Joanna Mizgała z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz ks. dr Andrzej Kuźma z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

źródło: CEC

Od lewej: bp Christopher Hill, Metropolita Emanuel i ks. Cordelia Kopsch (fot. CEC)