Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Luteranie wybrali nowego biskupa

17 października 2009

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wybrał nowego biskupa Kościoła. Został nim ks. Jerzy Samiec, dotychczasowy prezes Synodu i proboszcz parafii w Gliwicach.

Obradujący w Warszawie od 16 do 18 października Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego) wybrał nowego biskupa już w pierwszej turze głosowania. Na urząd ten kandydowało trzech duchownych: ks. Adrian Korczago, ks. Jerzy Samiec oraz ks. Marek Jerzy Uglorz. Na 63 głosujących synodałów 38 poparło ks. Samca. Ks. Korczago otrzymał 18 głosów, a ks. Uglorz – 7.

Ks. Jerzy Samiec urodził się w 1963 r. w Cieszynie. Studia teologiczne ukończył w 1988 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, broniąc pracę magisterską na temat „Rola grupy w pracy parafialnej”. W 1989 r. w Zabrzu został ordynowany na księdza. Pracował w parafiach luterańskich w Zabrzu i Gliwicach. W 1994 r. został wybrany na proboszcza parafii w Gliwicach. W diecezji katowickiej pełnił funkcje duszpasterza młodzieżowego oraz ewangelizacyjno-misyjnego. Od 2003 r. jest prezesem Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Od 1998 r. zasiada w Synodzie Kościoła. Od 2007 r. do momentu wyboru na biskupa był jego prezesem. W Gliwicach współorganizował Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Ewangelickie. Działał też w Komitecie Organizacyjnym Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie, jest członkiem Rady Centrum Misji i Ewangelizacji, a także nauczycielem w dzięgielowskiej Szkole Biblijnej. Ks. Jerzy Samiec od 1990 r. jest żonaty z Beatą Michałek.

Nowy biskup zostanie wprowadzony w urząd w Święto Epifanii, 6 stycznia, w kościele Św. Trójcy w Warszawie. Z urzędu zostanie prezesem konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz zasiądzie w prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Kadencja biskupa Kościoła trwa 10 lat.

mk

Na zdjęciu: ks. Jerzy Samiec tuż po wyborze na biskupa, fot. mk