Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Luteranie i katolicy o reformacji

25 października 2013

Od konfliktu do komuniiW języku polskim ukazał się dokument dialogu ekumenicznego „Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie reformacji w 2017 roku”. Jest to raport międzynarodowej komisji luterańsko-rzymskokatolickiej ds. dialogu, będący próbą ekumenicznej refleksji nad reformacją i jej dziedzictwem.

Dokument został ogłoszony 17 czerwca w Genewie i Watykanie. Jest efektem prac ekumenicznej grupy roboczej powołanej przez Światową Federację Luterańską oraz Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan.

Luterańscy i rzymskokatoliccy autorzy dokumentu starają się wspólnie spojrzeć na szesnastowieczną reformację i jej efekty, korzystając z dorobku swoich tradycji wyznaniowych i próbując wypracować nową ekumeniczną perspektywę. „Niewłaściwe jest bowiem proste powtarzanie wcześniejszych ocen okresu Reformacji, które prezentowały luterański i rzymskokatolicki punkt widzenia nie tylko niezależnie, ale często w opozycji do siebie” – czytamy w dokumencie.

Tekst „Od konfliktu do komunii” składa się z sześciu rozdziałów. Podejmuje kwestie historyczne, dogmatyczne i duchowe. Mówi m.in. o upamiętnianiu reformacji, Marcinie Lutrze i jego teologii, znaczeniu dialogu ekumenicznego w tym kontekście.

Polska wersja językowa dokumentu jest czwartą, która zostaje opublikowana – po angielskiej, niemieckiej i fińskiej. Przekładu dokonał Dariusz Bruncz, redaktor naczelny portalu ekumenizm.pl. Tekst zostanie wydany drukiem przez Wydawnictwo Warto. Już teraz można go pobrać ze strony internetowej Dekady Lutra www.luter2017.pl.

mk