Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Ku nowej Europejskiej Polityce Sąsiedztwa

23 lipca 2015

CCMEKonferencja Kościołów Europejskich i Komisja Kościołów ds. Migrantów w Europie proponują, by w nowa Europejska Polityka Sąsiedztwa uwzględniła potrzebę przejrzystych zasad migracyjnych, szacunku dla różnorodności kulturowej i współpracy różnych aktorów społecznych, w tym grup religijnych, w zakresie działań związanych z tą polityką.

Europejska Polityka Sąsiedztwa jest prowadzona od 2003 r. w związku z zacieśniającymi się relacjami Unii Europejskiej z sąsiadami na wschodzie i południu. Wydarzenia ostatnich lat, szczególnie Arabska Wiosna, przyniosły potrzebę rewizji tej polityki. Podczas zorganizowanej przez Komisję Europejską konsultacji „Ku nowej Europejskiej Polityce Sąsiedztwa” Konferencja Kościołów Europejskich i Komisja Kościołów ds. Migrantów w Europie przedstawiły swoje propozycje dotyczące tego zagadnienia.

Obie organizacje ekumeniczne krytycznie patrzą na obecną Europejską Politykę Sąsiedztwa. Ich zdaniem nowa polityka w tym zakresie powinna uwzględnić potrzebę bardziej przejrzystych zasad migracyjnych, zmiany w polityce wizowej, szacunku dla kulturowej różnorodności, elastyczności w prowadzeniu polityki wobec różnych sąsiadów, współpracy grup religijnych i organizacji pozarządowych, propagowania dialogu z prześladowanymi społecznościami.

Utworzona w 1959 r. Konferencja Kościołów Europejskich jest wspólnotą 114 Kościołów tradycji anglikańskiej, prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej oraz 40 organizacji stowarzyszonych w całej Europie. Polska Rada Ekumeniczna współpracuje z Konferencją Kościołów Europejskich. Wszystkie Kościoły członkowskie PRE są także członkami KKE. Komisja Kościołów ds. Migrantów w Europie jest międzynarodową organizacją ekumeniczną zajmującą się problematyką migracji, uchodźców, rasizmu i dyskryminacji.

źródło: KKE