Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Kształcenie ekumeniczne w praktyce

31 maja 2014

eutw logo2Podczas uroczystości zakończenia drugiego roku działalności Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podkreślano, że ta instytucja wprowadza w życie idee ustawicznego kształcenia ekumenicznego i międzykulturowego.

Zakończenie roku akademickiego 2013/14 na Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku (EUTW) odbyło się 30 maja w Lutheraneum – podziemiach luterańskiego kościoła Św. Trójcy w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli słuchacze EUTW, prezydium i członkowie zarządu instytucji oraz zaproszeni goście. Prezes zarządu Roman Michalak przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności EUTW, w którym omówił wszystkie obszary działalności i dokonania podczas drugiego roku funkcjonowania tej instytucji.

Ks. prof. Bogusław Milerski, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zwrócił uwagę na bardzo bogatą ofertę EUTW, która wpisuje się w potrzeby i oczekiwania współczesnego społeczeństwa. Zauważył, że EUTW wprowadza w życie założenia kształcenia ekumenicznego i międzykulturowego, a zarazem jest praktyczną realizacją kształcenia ustawicznego.

Ks. Ireneusz Lukas, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, w swoim wystąpieniu podkreślił, że w historii ruchu ekumenicznego dążenie do jedności i poszukiwanie sposobów jej praktycznej realizacji ściśle wiązało się z ideą kształcenia ekumenicznego. – Jej motywem przewodnim jest nie tyle mówienie o ekumenii, ale praktyczne uczenie się ekumenii z sobą i od siebie. Drugim motywem przewodnim kształcenia ekumenicznego jest uczenie się przez całe życie. Te dwie myśli znajdują praktyczne odzwierciedlenie w działalności Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – mówił ks. Lukas.

Zarówno Chrześcijańska Akademia Teologiczna, jak i Polska Rada Ekumeniczna objęły EUTW swoim patronatem.

Podczas uroczystości przemawiali także poseł Michał Szczerba, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, oraz ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie. Wystąpił również chór Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

luk


Zobacz:
Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku