Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Książka o lubelskiej ekumenistce

29 stycznia 2011

Nakładem Wydawnictwa „Signa Temporis” ukazała się książka „Siostra Stanisława Andronowska i jej ekumeniczne dzieło. Lubelska Szarytka we wspomnieniach nierzymskokatolików”. Redaktorami tomu są Mariusz Orłowski i Monika Drozd-Orłowska.

Jak sugeruje już sam tytuł, publikacja ma charakter zbioru wspomnień o siostrze Stanisławie Andronowskiej – postaci-symbolu lubelskiego ekumenizmu – skreślonych ręką osób reprezentujących różne nierzymskokatolickie środowiska wyznaniowe. Wśród autorów wspomnień znaleźli się: Anna Maria Gruszewska, prof. Ludmiła Gruszewska-Blaim, o. archim. Roman Piętka MIC, Elżbieta Wołyńska, ks. Jan Szklorz, Anna Kasperkiewicz, Józef Siczek, pastor Marian Wójcik, Julian i Helena Grzesikowie, śp. pastor Kazimierz Muranty.

Recenzentami książki są pastor dr Andrzej Seweryn, rektor Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie, oraz ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie i pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

„Zebrane przez nas wspomnienia o siostrze Stanisławie Andronowskiej składają się na wielowątkowy i barwny portret pionierki lubelskiego ekumenizmu, który pragniemy przekazać przyszłym pokoleniom. Nasza publikacja ma być rodzajem hołdu złożonego pamięci siostry Stanisławy Andronowskiej przez lubelskich nierzymskokatolików” – napisali w słowie wstępnym redaktorzy tomu.

Książka jest dostępna w sprzedaży. Zamówienia na publikację można składać pod adresem: rema_lublin@o2.pl lub REMA, skr. poczt. 209, 20-950 Lublin 1. Cena: 15 zł.