Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ks. Tveit ponownie sekretarzem generalnym ŚRK

3 lipca 2014 Ks. Tveit ponownie sekretarzem generalnym ŚRK

fot. © WCC/Peter Williams


Obradujący w Genewie Komitet Naczelny Światowej Rady Kościołów ponownie wybrał ks. Olava Fykse Tveita na stanowisko sekretarza generalnego tej ekumenicznej organizacji. – Po tej decyzji jestem wdzięczny i czuję się zmotywowany – powiedział ks. Tveit.

Komitet Naczelny Światowej Rady Kościołów (ŚRK) obraduje w Genewie od 2 do 8 lipca. To jego pierwsze spotkanie po wyborze na zeszłorocznym Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK w Pusan. Drugiego dnia obrad wybrał ks. Olava Fykse Tveita na drugą pięcioletnią kadencję na stanowisku sekretarza generalnego.

53-letni ks. Olav Fykse Tveit jest duchownym luterańskiego Kościoła Norwegii. Był sekretarzem generalnym Komisji Relacji Ekumenicznych i Międzynarodowych tego Kościoła. Działał w różnych gremiach międzywyznaniowych i międzyreligijnych w Norwegii. W Światowej Radzie Kościołów był członkiem Komisji Plenarnej Wiara i Ustrój, a także współprzewodniczył Palestyńsko-Izraelskiemu Forum Ekumenicznemu. Funkcję sekretarza generalnego ŚRK pełni od stycznia 2010 r.

Wspólna wiara w to, co Światowa Rada Kościołów może dokonać w swym poszukiwaniu chrześcijańskiej jedności, sprawiedliwości i pokoju na świecie, jest dla mnie niezmiernie inspirująca w kontynuacji mojej pracy z Kościołami – powiedział po ponownym wyborze ks. Tveit.

Światowa Rada Kościołów zrzesza obecnie 345 Kościołów członkowskich ze wszystkich kontynentów. Wśród nich są cztery polskie Kościoły: Ewangelicko-Augsburski, Polskokatolicki, Starokatolicki Mariawitów oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Polska Rada Ekumeniczna posiada status rady stowarzyszonej z ŚRK.

Najwyższą władzą ŚRK jest Zgromadzenie Ogólne, które odbywa się co 7–8 lat. Ostatnie miało miejsce jesienią zeszłego roku w Pusan (pisaliśmy o tym tutaj). Pomiędzy Zgromadzeniami organem zarządzającym ŚRK jest Komitet Naczelny, którego posiedzenia odbywają się co 12–18 miesięcy. Jego skład wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne.

Obecnie jedynym Polakiem w Komitecie Naczelnym jest ks. Artur Aleksiejuk z Kościoła Prawosławnego. Komitet Naczelny wybiera sekretarza generalnego, który reprezentuje ŚRK wobec Kościołów członkowskich oraz na zewnątrz, utrzymuje łączność z innymi organizacjami ekumenicznymi, przygotowuje posiedzenia Komitetu Naczelnego i Wykonawczego, kieruje pracą Centrum Ekumenicznego w Genewie. Ks. Olav Fykse Tveit jest siódmym sekretarzem generalnym ŚRK – trzecim Europejczykiem i drugim luteraninem.

Michał Karski