Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Ks. Pawlik nie żyje

18 listopada 2010

W miniony piątek, 12 listopada, w Pradze zmarł ks. Zdzisław Pawlik, duchowny baptystyczny, wieloletni działacz ruchu ekumenicznego, były dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej. Miał 82 lata.

Ks. Zdzisław Pawlik urodził się 13 września 1928 r. w Nowym Sączu. Studiował w Baptystycznym Seminarium Duchownym w Malborku oraz na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1953 r. uzyskał tytuł magistra teologii. Pracował w zborach baptystycznych w Warszawie, Chorzowie i Łodzi. W 1958 r. został ordynowany na prezbitera zboru łódzkiego. Należał do kolegium redakcyjnego „Słowa Prawdy”. W 1960 r. został dyrektorem Baptystycznego Seminarium Duchownego, w którym był też wykładowcą Nowego Testamentu. Od 1962 r. zasiadał w Naczelnej Radzie Kościoła, gdzie pełnił m.in. funkcje sekretarza i wiceprezesa.

Od 1961 r. ks. Pawlik pracował w Polskiej Radzie Ekumenicznej, w której był dyrektorem biura. W PRE na przestrzeni lat pełnił też m.in. funkcje sekretarza Zarządu, dyrektora Akcji Pomocy, przewodniczącego Komisji Koordynacji Pomocy. Działał w międzynarodowym ruchu ekumenicznym, m.in. w Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej. W 1984 r. amerykańska uczelnia Whitworth College w Spokane (stan Waszyngton) nadała mu tytuł doktora honoris causa.

Pogrzeb ks. Zdzisława Pawlika odbędzie się 19 listopada w Pradze. Polską Radę Ekumeniczną będzie reprezentował bp Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.