Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Ks. Jerry Pillay wybrany na sekretarza generalnego ŚRK

19 czerwca 2022 Ks. Jerry Pillay wybrany na sekretarza generalnego ŚRK

Ks. Jerry Pillay (fot. Peter Williams/WCC)

 

Ks. prof. Jerry Pillay z Jednoczącego Kościoła Prezbiteriańskiego w RPA został wybrany na nowego sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów. Podczas konferencji prasowej powiedział, że ważna jest dla niego idea sprawiedliwości i jedności. W kontekście postawy patriarchy moskiewskiego Cyryla wobec wojny w Ukrainie podkreślił potrzebę dialogu, również z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym.

Od 15 do 18 czerwca w Centrum Ekumenicznym w Genewie obradował Komitet Naczelny Światowej Rady Kościołów (ŚRK). Podczas posiedzenia 17 czerwca Komitet wybrał nowego sekretarza generalnego tej ekumenicznej organizacji. Na stanowisko kandydowały dwie osoby: dr Elizabeth Joy z Malankarskiego Kościoła Syryjsko-Prawosławnego (pierwsza kobieta bezpośrednio kandydująca na to stanowisko) i ks. prof. Jerry Pillay z Jednoczącego Kościoła Prezbiteriańskiego w RPA. Nowym sekretarzem generalnym został południowoafrykański duchowny.

Ks. Jerry Pillay urodził się w 1965 r. Jest duchownym Jednoczącego Kościoła Prezbiteriańskiego w RPA. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Teologii i Religii Uniwersytetu w Pretorii. W przeszłości był również prezydentem Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. W 2017 r. był jednym z sygnatariuszy przystąpienia tej wspólnoty kościelnej do „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” – porozumienia zawartego przez rzymskich katolików i luteran w 1999 r., do którego w 2006 r. dołączyli także metodyści.

Ks. Pillay obejmie nowe stanowisko 1 stycznia 2023 r. Będzie ósmym sekretarzem generalnym ŚRK, drugim z Afryki i trzecim wywodzącym się z tradycji ewangelicko-reformowanej. Jego poprzednik, ks. Olav Fykse Tveit, w 2020 r. zrezygnował z tego stanowiska, gdyż został wybrany na biskupa luterańskiego Kościoła Norwegii. Od tego czasu obowiązki sekretarza generalnego pełnił ks. Ioan Sauca z Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego.

– Ważna jest dla mnie idea sprawiedliwości i jedności – powiedział ks. Jerry Pillay podczas konferencji prasowej, pytany o swoją wizję Światowej Rady Kościołów. Podkreślił jednocześnie, że oba zagadnienia są dla niego jednakowo ważne. Podczas konferencji został również zapytany, czy w obliczu poparcia prawosławnego patriarchy moskiewskiego Cyryla dla brutalnej wojny Rosji w Ukrainie członkostwo Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w ŚRK powinno zostać zawieszone. – ŚRK będzie się opowiadać za dialogiem, rozmowami, gromadzeniem ludzi przy stole i pytaniem o motywacje – powiedział południowoafrykański duchowny. – Potrzebujemy patriarchy, potrzebujemy, aby Rosyjski Kościół Prawosławny był z nami w tych rozmowach. Nie możemy ich mieć bez niego. Zawieszenie nie jest więc obecnie w planach, szczególnie jeśli opowiadamy się za czymś takim, jak dialog – powiedział.

Światowa Rada Kościołów zrzesza obecnie 352 Kościoły członkowskie ze wszystkich kontynentów. Wśród nich są cztery polskie Kościoły: Ewangelicko-Augsburski, Polskokatolicki, Starokatolicki Mariawitów oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Polska Rada Ekumeniczna posiada status rady stowarzyszonej z ŚRK.

mk

 

Zobacz też: Światowa Rada Kościołów